Tehno - Nauka · Zanimljivosti

HP pomaže CERN-u da razreši tajne univerzuma

Od čega je načinjen univerzum? Obična materija čini tek oko četiri do pet odsto – šta je s ostatkom? Da bismo to saznali, moramo otputovati u prošlost, kažu naučnici iz CERN-a (Evropska organizacija za nuklearna istraživanja), tako što ćemo ponoviti ono što se u univerzumu dogodilo delić sekunde posle Velikog praska, pre 13,7 milijardi godina.

CERN je konstruisao „vremeplov“: LHC, koji će početi da radi krajem 2007. Ovaj 27 kilometara dugačak kružni tunel ispod francusko-švajcarske granice blizu Ženeve najveći je i najsloženiji naučni instrument na svetu. To je takođe i najhladniji frižider na našoj planeti, napravljen da radi na temperaturi od minus 271°C — što je čak hladnije nego u vasionskom prostranstvu.

Istraživači iz CERN-a veruju da sudaranjem dva protonska zraka brzinom od 99,9% brzine svetlosti mogu da iznova stvore uslove kakvi nisu postojali od Velikog praska, što će znatno povećati naše razumevanje univerzuma.

Proračunavanje Velikog praska

Slika CERN-ovog data-centra
CERN-ov data-centar

Kad LHC počne da radi, CERN će doprinositi jedan posto ukupne količine informacija koja nastaje na našoj planeti: 15 miliona gigabajta (15 petabajta) podataka svake godine.

Da bi mogao da izađe na kraj s ovim morem podataka, CERN pionirski stvara Internet nove generacije: Rešetku (Grid). HP je prva komercijalna kompanija čija tehnologija ostvaruje učinak u CERN-ovoj LHC računarskoj rešetki (LHC Computing Grid, LCG) – Rešetki epskih proporcija. HP Laboratorije i HP Program odnosa s univerzitetima sarađuju sa CERN Openlab na razvoju softvera i hardvera za Rešetku.

Zasnovana na istoj ideji kao i World Wide Web, koji je izmišljen u CERN-u početkom devedesetih godina dvadesetog veka, Rešetka ide mnogo, mnogo dalje. Ona deli ne samo informacije, nego i računarsku snagu i memorijski prostor. To znači da se naučnici mogu prijaviti na Rešetku preko svojih PC-jeva i poslati svoje proračune da se izvode na mašinama širom planete.

Mogućnosti računarstva zasnovanog na Rešetki učinile su ga jednom od najzanimljivijih ideja u poslovnoj IT, a istraživači u HP-u rade na tome da koristi od računarske Rešetke približe poslovnom svetu.

Budućnost je Rešetka

Slika sviča Procurve serije 5400zl
Svič Procurve serije 5400

HP je prihvatio izazov da razvije široko prihvaćen način za korišćenje i konfigurisanje softvera i hardvera koji će se koristiti na Rešetki. U CERN-u istraživači testiraju HP-ove aplikacije kao što su SmartFrog i Tycoon, kao i midlver Glite – midlver nove generacije za računarstvo na Rešetki.

Tim iz HP Laboratorija u Bristolu u Velikoj Britaniji izgradio je okvir – Pametni okvir za grupe objekata (Smart Framework for Object Groups, SmartFrog) – koji obezbeđuje pravila za konfigurisanje i korišćenje resursa na Rešetki, kao i za upravljanje njima. Korišćenjem SmartFrog, istraživači iz Openlab razvili su SmartDomains – virtualni upravljač domenim za Xen softver – koji omogućava da gostujući operativni sistemi istovremeno rade povrh operativnog sistema – domaćina na istom računarskom hardveru.
HP-ov Tycoon mogao bi jednog dana da postane nešto kao eBay za kompjuterske resurse. Jedna grupa naučnika koristi ga u CERN-u. Tycoon ima potencijal da demokratizuje Rešetku, što će računarske resurse učiniti jeftinijim i izdašnijim za sve.

Princip je jednostavan: stvara se sistem u kojem korisnici prema svojim potrebama „iznajmljuju“ procesorsku snagu sa udaljenih lokacija, umesto da je lično poseduju. Sa Tycoon-om, razmena procesorske snage je dinamična i glatka, i automatski se prilagođava konkurenciji u tražnji. Tycoon-ov model plaćanja prema upotrebi mogao bi da podstakne komercijalne kompanije da doprinesu i podele resurse, da bi kasnije i sjedinile svoje Rešetke.

HP ne sarađuje sa CERN-om iz filantropskih pobuda. HP inicira prelaz računarstva Rešetke na poslovno tržište time što razvija proizvode koji se na Rešetkama mogu koristiti i u poslovanju i u naučnim istraživanjima. „LCG ima potencijal da redefiniše tehničke granice računarstva rešetke“, rekao je Arno Pirson, programski direktor za odnose s univerzitetima HP-a u regionu EMEA. „Mi smatramo da učešće u CERN-ovom projektu na izvanredan način prikazuje kako HP putem saradnje s drugima u krajnjem ishodu stvara vrednost za svoje potrošače.“

Umrežavanje čitavog univerzuma podataka

CERN se oslanja na HP mrežna rešenja ProCurve za mrežnu infrastrukturu koja naučnicima iz CERN-a širom sveta omogućava da dele informacije koje su im potrebne za rešavanje pitanja o prirodi našeg univerzuma.
„Kao vodeća naučna organizacija koja zahteva izuzetno visoke nivoe performansi i bezbednosti u svojoj IT infrastrukturi, CERN neprestano procenjuje inovativne tehnologije kako bi olakšao naša istraživanja i poboljšao produktivnost“, rekao je Dejvid Foster, šef Grupe za komunikacije, sisteme i umrežavanje u CERN-u.

Svičevi ProCurve povezuju hiljade računara u srcu LHC računarske rešetke. „Odlučili smo da kupimo ProCurve zbog njihovih visokih performansi, niske ukupne cene i povećane mrežne bezbednosti koju verujemo da će ProCurve proizvodi doneti našoj organizaciji. Štaviše, bilo je nužno da izaberemo solidnog partnera; takvog koji će biti posvećen ulaganju u visoku tehnologiju i odlučan da zasniva dugoročna partnerstva u oblasti istraživanja i razvoja“, dodao je Dejvid Foster. Kao deo tog odnosa, CERN i HP ProCurve započeli su istraživački projekat usmeren na razumevanje ponašanja velikih kompjuterskih mreža (sa više od 10.000 čvorova) u pogonima High Performance Computing-a.

Leave a Reply