Tehno - Nauka

IBM i ETH institut iz Zuricha predstavili potpuno novu metodu vodenog hlađenja superračunara

logo ibmToplota koju superračunari proizvode tokom rada ponovno će se koristiti. Novi sistem smanjiće potrošnju energije za 40, a emisije ugljen dioksida za čak 85 posto

Švajcarski Savezni institut za tehnologiju, ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) i IBM predstavili su potpuno novi način vodenog hlađenja superračunara koji će višak toplote koju stroj stvara pri radu iskoristiti za grejanje zgrada unoverziteta.

Reč je o tehnologiji, radno nazvanoj , koja predstavlja značajan napredak u ostvarenju energetski efikasnije računarstva – smanjitće potrošnju energije za četrdeset posto i emisiju ugljen dioksida za 85 posto. To znači da će superračunar sa novim sistemom vodenog hlađenja emitovati oko trideset tona CO2 manje u poređenju sa superračunarom sličnih karakteristika koje koristi današnje tehnologije hlađenja.

U razvoju energetske efikasnosti računarskih sistema i data centara do sada nije mnogo postignuto. Zapravo, više od pedeset posto emisije ugljen dioksida ili potrošnje energije ne dolazi od samog računara, već od energije koja se troši na napajanje uređaja koji sprečavaju pregrejavanje procesora. Ta situacija je daleko od onoga što smatramo optimalnom energetskom efikasnošću kad to posmatramo iz holističke perspektive.

Superračunar sa ugrađenim inovativnim Aquasar sistemom vodenog hlađenja i ponovnom upotrebom toplotne energije mašina koje će trošiti 40 posto manje energije, biće smešteno na ETH institutu u Zurichu i počeće sa radom sledeće, 2010., godine.

Novi sistem rezultat je dugoročne saradnje ETH instituta i IBM-a na području istraživanja računarskog hlađenja na nivou procesora, utemeljenog na konceptu ‘vodom hlađenih data centara sa direktnom ponovnom upotrebom energije’. Taj koncept razvili su naučnici u IBM-ovu istraživačkom laboratoriju u Zurichu.

Leave a Reply