Tehno - Nauka

IBM-ov superkompjuter “Blue Sky”

Najnoviji IBM-ov superkompjuter – Blue Sky ubrzaće istraživanja na polju klimatskih promena na našoj planeti

Najnoviji IBM-ova superkompjuter nazvan je Blue Sky (“plavo nebo”), a biće smešten u američkom Centru za atmosferska istraživanja (The US National Centre for Atmospheric Research – NCAR) u drzavi Colorado. Namenjen je isključivo istraživanjima globalnih klimatskih događaja, a posebno onom delu podataka, na osnovu kojih bi se mogli uočiti dugoročni obrasci klimatskih promena.

Blue Sky može obraditi dva triliona podataka u jednoj jedinoj sekundi, što je dvostruko više od trenutno raspoloživih superkompjuterskih kapaciteta. Čak štaviše, Blue Sky će tokom svoje prve godine postojanja doživeti proces postupnog nadograđivanja, što će ga na kraju učiniti mašinom sa kapacitetom obrade sedam triliona operacija u jednoj sekundi.

Kompjuterski model izrađen u Centru za atmosferska istraživanja simulira jedan vek klimatskih promena u samo jednom mesecu, a njihov sadašnji kompjuter može da obavlja šest sličnih simulacija istovremeno. Sa novom opremom koja dolazi sa Blue Sky hardverom i softverom moćiće da naprave modele istovremenih klimatskih simulacija tokom 14 vekova. Ti modeli obuhvataju međuodnos fizičkih, hemijskih, te bioloških procesa u atmosferi, okeanima i kontinentima, te na ledenim kapama.

Mogućnost istovremenog pokretanja više kompjuterskih modela primeniće se i u istraživanjima klime na ivicama Zemljine atmosfere (stratosfere) i svemira, te u istraživanjima složene atmosferske hemije. Istovremeno sa objavom Blue Sky superkompjutera, IBM je najavio i komercijalnu adaptaciju svog prethodnog superkompjutera poznatog pod nazivom Blue Gene. Više pojedinosti o IBM-ovim superkompjuterskim projektima pročitajte na web stranici [www.ibm.com].

Leave a Reply