IT · Tehno - Nauka

IBM postavio novi rekord u broju patenata

IBM ThinkPad T42Korporacija će svetu pokloniti velik broj budućih izuma; IBM-ovi naučnici izrađuju Indeks kvaliteta patenata

IBM je tokom 2008. godine registrovao 4186 patenata u Patentnoj kancelariji Sedinjenih Američkih Država i tako postao prva kompanija u istoriji koja je u samo jednoj godini patentirala više od 4000 inovacija!

Broj patenata koje je IBM registrovao tokom 2008. godine gotovo je tri puta veći od broja patenata koje je registrovala kompanija Hewlett-Packard, te nadmašuje broj patenata koje su registrovale kompanije Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, Apple, EMC, Accenture i Google – sve zajedno.

Prvih deset američkih kompanija prema broju patenata:

1 IBM 4.186
2 Samsung 3.515
3 Canon 2.114
4 Microsoft 2.030
5 Intel 1.776
6 Matsushita* 1.745
7 Toshiba 1.609
8 Fujitsu 1.494
9 Sony 1.485
10 HP 1.424
Već šesnaestu godinu zaredom kompanija IBM predvodi u broju registrovanih patenata u Sjedinjenim Američkim Državama i najavljuje plan kojim će podsticati inovacije, te pokrenuti zastali ekonomski rast. Prema tom planu, IBM će više od tri hiljade tehničkih izuma, dakle više od polovine inovacija koje ostvaruje u jednoj godini, javno objavljivati, te dati na besplatno korišćenje i neće ih patentirati.

Uz to, IBM će osnažiti statističke i analitičke kapacitete svog istraživačkog odeljenja, kompanije IBM Research (www.research.ibm.com) kako bi ona uspešno mogla da učestvuje u razvoju posebnog sistema za merenje kvaliteta budućih patenata.

Leave a Reply