Relax · Tehno - Nauka

IEC niskonaponski motori veće energetske efikasnosti sa alu-kućištem

Siemens Automation and Drives razvio je novu familiju IEC niskonaponskih motora veće energetske efikasnosti sa aluminijumskim kućištem. Novi motori serije 1LE1 ponuđeni su u klasi efikasnosti EFF1 i EFF2. Energetski efikasan EFF1 motor postiže svoj visoki učinak pomoću bakarnih rotora. Motori imaju izrazito kompaktan dizajn i naročito su pogodni za aplikacije sa pumpama i ventilatorima.

Nova serija 1LE1 motora sa aluminijumskim kućištem ima snažan spektar od 750W do 18,5 kW i dostupan je u okvirima od 100 do 160. Kod ovih IEC nisko voltažnih motora energetska efikasnost ima najvažniju ulogu. Visoko efikasni EFF1 motori ove serije opremljeni su bakarnim rotorima koji im omogućavaju da postignu visok učinak. To znači 40% manji gubitak energije u odnosu na konvencionalne motore.

Motor je lako instalirati i modifikovati u svakoj veličini konzole. Kutiji sa priključnim krajevima lako se pristupa i dizajn kućišta dozvoljava adaptaciju većini različitih aplikacija. Kutija sa priključnim krajevima može da se obrće slobodno i do 90 stepeni, a osnova motora može se lako montirati u zavisnosti od verzije motora. Enkoder, kočnica i spoljašnji ventilator mogu se dodati uz minimalni napor.

Fleksibilni dizajn kućišta rezultira smanjenim brojem delova, što pojednostavljuje upravljanje inventarom.

Zahvaljujući upotrebi bakarnih rotora, EFF1 verzija motora veoma je kompaktna i ima iste dimenzije kućišta kao i verzija EFF2. Modifikacija visoko efikasnih motora kasnije se može uraditi i bez promene dizajna uređaja.

Kao dodatak standardnim motorima, takođe su dostupni i motori sa povišenom snagom. U poređenju sa standardnim motorima iste osne visine, oni obezbeđuju za klasu više performanse. U ponudi su takođe i verzije sa ovišenom snagom u klasama EFF1 i EFF2.

Leave a Reply