Internet · Tehno - Nauka

Intelove „zvezde” prikazuju buduće istraživačke koncepte i projekte

Na proslavi godišnjeg [email protected] dana, omogućen je uvid u budućnost kroz prikaz blizu četrdeset futurističkih projekata i koncepata u oblastima eko-tehnologije, 3-D interneta, preduzetničkog IT-a i bežične mobilnosti.

Intel je napravio javnom i beta verziju internet sajta gde korisnici mogu proveriti informacije kroz postavljanje pitanja i odgovora tako što će unetii ili komentarisati izjavu koju su našli na internetu i kroz diskusiju saznati da li se radilo o istinitoj tvrdnji.

Dva naučnika i istraživača koja su prisustvovala proslavi bili su Ajaz Bhatt, jedan od izumitelja USB-a, standardnog utora preko kojeg se spoljnji uređaji povezuju sa računarom, i Joshua Smith, pionir tehnologije bežičnog prenosa energije i robotike. Oboje su akteri „Rock Star” reklame koja je deo Intelove kampanje „Sponzori Sutrašnjice”.

„Nadam se da će prisutni danas dobiti priliku da porazgovaraju i sretnu se našim rok zvezdama iz Intel Laboratorija,” kazao je Justin Rattner, Šef Intelovog odseka za tehnologije. „Ono što istraživači danas razvijaju u laboratorijama će , bez sumnje, učiniti buduće korišćenje računara i komunikaciju bržom, lakšom i energetski efikasnijom, i imati značajan uticaj na način na koji ljudi rade i žive u godinama koje dolaze.”

Rattner, koji je i Intelov potpredsednik i direktor Intel Laboratorija, razgovarao je o nedavnim promenama Intelovog plana istraživanja i prioritetima. Cilj je poboljšanje verovatnoće upotrebljivosti istraživanja i uskladiti projekte sa onim što su generalni pokazatelji rasta kompanije, kao što su mobilnost, visual computing i sistem-na-čipu dizajn, gde je mnogo više računarskih i komunikacijskih funkcija smešteno na pojedinačnom parčetu silikona. Nova organizacija, nazvana Intel Laboratorije , indetifikovaće promene uslova i prilika za tehnološke inovacije i isporučiti napredna otkrića u tim oblastima.

Brojna od tih istraživačkih inovacija bila su prikazana na događaju. Demonstracije su obuhvatile energetsku efikasnost za mobilne uređaje, iskustva virtuelnih veza, mobilnost i preduzetnički IT.

Budući mobilni internet uređaji (MID) i Smart telefoni zasnovani an Atom procesoru primenjivaće nove tehnologije Laboratorija

Upravljanje energetskom potrošnjom platforme (Platform power management-PPM), zadatak istraživača o kome se govorilo još na prošlogodišnjem forumu, jedna je od inovativnih tehnologija koja stoji iza „Moorestown” tehnologije, budućeg člana Atom familije koji cilja na mobilne internet uređaje ( tzv. MIDove). Rattneru se na bini pridružio Tickz Thakkar, direktor arhitekture platforme za Ultra Mobile Grupu, izjavivši da su istraživanja omogućila da se potrošnja energije platforme u stanju mirovanja smanji i do 50 puta u odnosu na današnje nivoe što omogućuje znatno duži vek trajanja baterije.

Tehnologije smanjenja potrošnje su fundamentalno nov pristup koji uvodi promene na silikonu kako bi se hardverski omogućila ključna uloga u smanjenoj potrošnji. Ovaj novi pristup znači da će hardver primenjivati način potrošnje određen od operativnog sistema u veoma kratkom roku i sa mnogo boljom osetljivošću nego ikada pre. Kompjuteri će biti u stanju da brzo, drastično i inteligentno smanje potrošnju ili čak isključe neke delove sistema koji se trenutno ne koriste i momentalno im vrate napajanje ako je to potrebno a da korisnik to nikada i ne primeti. Upravljanje napajanjem platforme može jednog dana koristiti svim intelovim proizvodima, od MIDova do servera visokih performansi.

Diskusioni Pretraživač: Da li ste obmanuti?

“Internet mreža” je gotovo sinonim reči “informacija.” Dok je većina informacija korisna, značajan deo se može okarakterisati kao lažan, obmanjujuć ili namešten. Diskusioni Pretraživač j rani istraživački napor Intel laboratorija koji omogućuje onima koji surfuju internetom da se snađu na minskom polju kontradiktornih informacija mnogo lakše.

Dok korisnik čita vest sa nekog online sajta, bloga ili stranice, delovi teksta su odmah naglašeni ukoliko informacija, pronađena na drugom mestu, protivreči datoj izjavi. Ako korisnik klikne na naglašeni deo, pojaviće se diskusioni prozor pokazujući izvor obe kontradiktorne izjave. Svaka tvrdnja i dokaz kreiran je od korisnika, slično načinu na koji funkcioniše Wikipedia, i pohranjuje se u jednom, centralnom, mestu online tako da svako može dati svoj doprinos.

Budućnost interneta: Mnogo manje teksta

Kako budući Intelovi čipovi umesto jednog dobijaju sve više jezgara, istraživači u Intel Laboratorijama veruju da će prelazak na paralelno računarstvo (parrallel computing) voditi u budući internet bogat 3D graficima, oslonjen mnogo manje na tekst. To će učiniti mogućim sveobuhvatnije internet iskustvo sa ultra-realističnim 3D prikazima kroz prirodniji, ljudskim potrebama i navikama prilagođeniji interfejs. Zamislite sajt posvećen putovanjima koji vam omogućuje da pogledate destinaciju u koju putujete, poput na primer Njujorka, pre nego ste stigli tamo. Osim što bi virtualno bili u prilici da hodate hotelskom sobom, mogli biste prošetati i Times skverom, restoranima, obližnjim teatrom ili čak „prepešačiti” put do tih objekata da bi otkrili koliko su udaljeni od hotela.

Intel je počeo izradu prototipa 3D interneta prvo u svetu nauke, koristeći alatku nazvanu ScienceSim. To je centralno mesto na internetu gde naučnici mogu napraviti vizuelne simulacije onlajn i sarađivati efikasnije koristeći ove mogućnosti. Ideja je učiniti istraživanje efikasnijim kroz vizualizaciju.

Učiniti internet fleksibilnijim i to sa računarima opšte namene

Izvorni tvorci interneta nikada nisu predviđali njegov neverovatan rast i uspeh. Internet se oslanja na visoko specijalizovanu mrežnu opremu, precizno određene uslove za ostvarenje određenih opcija. Ovo predstavlja izazov, budući da se zahtev za novim aplikacijama neprestano povećava. Istraživači Interneta predlažu tzv. ruterske cigle (Router Bricks) kao jednostavno, ali pomalo ekstremno rešenje, što bi omogućilo mrežama da budu izgrađene sa računara opšte namene, a ne onih sa specijalizovanom opremom.

Prototip mreže koji je prikazan izgrađuje router velike brzine od klastera servera baziranih na Intel® XeonTM koji koriste softver otvorenog koda. Umesto čekanja godinama na unapređenje specijalizovanog routerskog hardvera, mrežni programeri bi u budućnosti mogli jeftinije i brže programirati novi router koristeći poznat računar opšte namene kao svoju platformu.

Leave a Reply