Tehno - Nauka

Intelovo istraživanje “Digitalno cool roditelji – Jeste li pametniji od svoje dece?”

computer kidsZemlje u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi (tzv. regija EMEA) mogu se pohvaliti visokim stepenom kulturne i jezičke raznolikosti, ali roditelji se slažu u jednom – njihova deca moraju biti računarski pismena.

Uverljivih 99 posto roditelja smatra da je poznavanje rada na računaru važna životna veština, a polovina (50 posto) smatra da je će ta veština deci biti nužna u životu.

Nezavisno istraživanje koje je za Intel sproveo Redshift Research pokazuje da većina roditelja smatra poznavanje rada na računaru neodvojivim delom razvoja deteta, a 98 posto smatra da će mu samouverenost pri korišćenju personalnih računara uticati na uspeh pri pronalaženju posla.

Jeste li “digitalno cool” roditelj?

Čini se da moralna panika koja već deakdama prati tehnološke inovacije, od prvih radio uređaja i televizora u kući do današnjih računara, nema uticaja na roditelje u regiji EMEA. Iz njihovih odgovora je u nedavno sprovedenoj anketi vidljivo da u potpunosti shvataju da tehnologija može da podstakne razvoj novih veština i pripremi mlade za život.

Roditelji se gotovo jednoglasno (98 posto) slažu da se računari trebaju integrisati u obrazovanje, ali gotovo tri četvrtine (73 posto) ispitanika nezadovoljno je podrškom države te smatra da bi država trebala da činiti više da olakša pristup računarima u školama. Taj entuzijazam se odražava i u činjenici da 93 posto roditelja svojoj deci kod kuće omogućava pristup računaru. Osim toga, više od devedeset posto ispitanih roditelja sebe smatra “digitalno cool” osobama te veruju da su dovoljno tehnološki potkovani da se neće osramotiti pred vlastitom decom.

Računari ne služe samo za zabavu

Činjenica da deca koriste računare za zabavu nije ništa neočekivano, ali iznenađuje da se gotovo ista količina vremena pred računarom provodi radi učenja. 86 posto dece u regiji EMEA koristi računare kao pomoć pri pisanju domaćih zadataka, ali životne veštine koje se stiču putem računara i interneta daleko nadmašuju čisto akademska znanja.

Evropska mladež (81 posto) oberučke prihvata nove oblike društvenog umrežavanja, što ih dobro priprema za budućnost u smislu stvaranja i održavanja društvenih kontakata, a to je korisna veština i za lični i za profesionalni razvoj.

Više od polovine (55 posto) roditelja dece starije od trinaest godina izjavilo je da računari sa internet vezom deci omogućuju proaktivno traženje i organizovanje rekreacijskih aktivnosti. To nije jedina prednost jer takva mogućnost povezivanja deci svih godišta olakšava razvoj kreativnosti, preduzetnosti i organizacionih veština.

One thought on “Intelovo istraživanje “Digitalno cool roditelji – Jeste li pametniji od svoje dece?”

  1. rada

    Na jednom nedavno održanom okruglom stolukod nas na ovu temu rečeno je da su deca prvi put u istoriji čovečanstva prevazišla svoje roditelje!

Leave a Reply