Tehno - Nauka

Isporuka opreme za modernizaciju bloka A4 u TENT A Obrenovac

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd je u sklopu modernizacije bloka A4 Termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu dobila posao isporuke procesne instrumentacije i analitike. U uskoj saradnji Siemensovih grupacija Industrijska elektro – oprema (A&D) i Energetska oprema (PG) isporučuje se sledeća oprema iz oblasti procesne automatizacije:

  • SITRANS P transmiteri pritiska i diferencijalnog pritiska DSIII serije, 223 kom
  • Pointek CLS300 prekidači za nivo, 15 kom
  • Pointek CLS500 prekidači za nivo, 13 kom
  • SITRANS LC300 kontinualni kapacitivni merači nivoa, 2 kom
  • SITRANS Probe LU, kontinualni ultrazvučni merači nivoa, 6 kom

Pored navedene procesne instrumentacije termoelektrani TENT A će u sklopu ovog projekta u narednom periodu biti isporučena i dva kompletna ULTRAMAT 23-  sistema za analizu gasova pre LUVO (predgrejač vazduha). Ukupan obim isporuke u dinarskoj protivvrednosti je oko 190.000 evra.

Leave a Reply