Tehno - Nauka

Istraživanje: Koliko se građani Srbije plaše matematike?

Centar za promociju nauke, u saradnji са Аgencijom za istraživanje javnog mnjenja MASMI i Filozofskim fakultetom u Beogradu, sprovodi istraživanje o stavovima javnosti ka nauci, tehnologiji i promociji nauke. Istraživanje je sprovedeno u martu 2012. na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Srbije.

Deo istraživanja odnosi se na ispitivanje doživljaja matematike među građanima Srbije i odnosa prema korišćenju matematike u svakodnevnom životu. Istraživanjem su dobijeni sledeći rezultati:

  • Za najveći broj građana prve asocijacije na matematiku vezane su za brojeve (22%), računanje (15%), sabiranje (5%) ili jednačine (4%). Pored toga, veliki broj građana, kada pomisle na matematiku, prvo pomisle na  školu, kontrolne zadatke, ocene, profesore (17%). Nekima pomisao na matematiku budi loše uspomene i asocira na nešto loše i mučno (8%).
  • Matematika nije omiljena među građanima Srbije – nešto više od polovine građana saopštava da nisu voleli, odnosno, da ne vole matematiku (ispitanici koji još uvek idu u školu), a 28% da vole, ili su voleli, ovaj predmet u školi.
  • Za izvestan broj građana (14%) matematika je bila, ili još uvek jeste, omiljeni školski predmet. Međutim, mnogo je više onih za koje je matematika predmet koji su najmanje voleli u školi (42%).
  • Nešto više od jedne trećine građana se dobro služi svojim znanjem iz matematike – oko 33% građana ocenjuje svoje znanje kao dobro, dok oko 34% saopštava da je zadovoljno svojim znanjem iz matematike. Sličan je broj onih koji misle da im je znanje loše (33%) i nešto manje onih koji su nezadovoljni  svojim znanjem 25%.
  • Većina građana Srbije je uverena da znanja iz matematike koristi svakodnevno do nekoliko puta mesečno (66%). Neki misle da znanje iz matematike koriste ređe od jednom mesečno (13%). Oko 20% građana veruje da nikad ili ređe od jednom godišnje koriste znanje iz matematike.

Leave a Reply