Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Iz digitalnog u stvarni svet

Siemens čitave vozove kreira u računarima. Kompanija radi u potpuno virtuelnom okruženju i na taj način stvara sistem razvoja u kojem se papir praktično potpuno izbacuje iz upotrebe, i na taj način skraćuju pripreme i vreme potrebno za proizvodnju vozova. Ovakav sistem unapređuje kvalitet i smanjuje troškove proizvodnje vozova. Siemensu su sada potrebne samo dve godine za planiranje i izradu super brzog voza, za šta je do sada bilo potrebno raditi godinu dana duže.

Dizajniranje, planiranje i proizvodnja upotrebom digitalne tehnologije, kao i uključivanje snabdevača i kupaca u ovaj proces, u budućnosti će postati izuzetno važno. Taj proces omogućiće efikasnu proizvodnju, prilagođenu zahtevima kupaca. Siemens Transportation Systems (TS) proceduru stvaranja voza već sprovodi u neprekidnom 3D CAD lancu. Konceptualizacija, razvoj, priprema proizvodnje, izrada i sklapanje, izvode se virtuelno što omogućava dizajnerima iz svih odeljenja i faza razvoja da rade u standardizovanom sistemu upravljanja proizvodnjom.

Pojedinačni procesi izvode se paralelno, pa svi koji rade na razvoju u svakom trenutku imaju uvid u ono što rade ostali članovi tima. To znači da se sve razvojne inovacije odmah uklapaju u proces planiranja u ostalim odeljenjima razvoja. Ovi podaci se razmenjuju između fabrika Siemensovog TS-a, preko „Virtuelnih sastanaka“, umesto dosadašnjih putovanja stručnjaka sa 2D crtežima koji su onda bivali sinhronizovani u samoj fabrici. Razvojne inovacije tako se mogu upoređivati i usklađivati na međunarodnom nivou, praktično u realnom vremenu.

Virtualna stvarnost postala je i deo proizvodnih operacija. Stručnjaci stvaraju 3D animacije kompletnog proizvodnog procesa ugradnje pojedinačnih komponenata tokom faze dizajniranja proizvoda. Specijalisti za pripremu proizvodnje koriste ove podatke kako bi definisali čitave proizvodnje segmente. Tehničarima koji sastavljaju komponente prvo se pokazuju virtuelne animacije procesa kako bi oni zatim pristupili konačnom sastavljanju voza. Tako se skraćuje vreme potrebno za uhodavanje za nove proizvode i smanjuju nejasnoće i greške radnika u proizvodnji. Kako je neke od zahtevnih 3D modela još uvek nemoguće preneti, tokom same proizvodnje postoji potreba za određenim brojem 2D crteža. Očekuje se da će i ovaj proces biti moguć do kraja 2009. godine.

Leave a Reply