Tehno - Nauka

Izašao je novi broj Siemens-ovog magazina o inovacijama hi!tech

Najnovije izdanje Siemens-ovog online časopisa o tehnološkim inovacijama dostupno je i na srpskom jeziku. Tema broja je Ecopolis, u okviru koje su prikazana konkretna rešenja za unapređenje života u velikim gradovima.

hi!tech, Siemens-ov časopis o tehnološkim inovacijama koji se izdaje na deset jezika, je stigao do izdanja 02/09 i dostupan je od početka marta i na srpskom jeziku, na lokaciji www.siemens.com/hitech Na 50 strana ove elektronske publikacije prikazane su najnovije tehnologije i najsavremenija rešenja u svim oblastima u kojima Siemens posluje, od industrijskih, infrastrukturnih i transportnih rešenja, preko proizvodnje, distribucije i potrošnje energije, do naprednih rešenja za zdravstvenu zaštitu.

Tema novog broja je Ecopolis, održivi koncept megalopolisa budućnosti. U okviru teme broja prikazani su konkretni projekti na unapređenju energetske efikasnosti, smanjenja emisije CO2 i štetnih gasova, kao i sistema masovnog prevoza u velikim gradovima.

Tu ćete pronaći priču o brojnim infrastrukturnim i organizacionim unapređenjima u Londonu i Minhenu, uz pomoć kojih se predviđa umanjenje emisije CO2 za 80 procenata u narednih 50 godina, kao i priču o unapređenjima sistema javnog prevoza u Beču i gradu Oradei u Rumuniji. Kao ilustracija futurističkih rešenja tu je i priča o Masdar-u, gradu-modelu čija se izgradnja planira na oko 30 kilometara od Abu Dhabi-ja i koji neće zahtevati fosilna goriva, već će se energijom snabdevati isključivo iz obnovljivih izvora, i neće emitovati ugljen-dioksid.

Od ostalih tema izdvajamo priču o prekookeanskoj krstarici AIDAluna i uštedi energije ostvarenoj na ovom luksuznom brodu, priču o električnim automobilima, ličnom prevoznom sredstvu budućnosti, kao i reportažu o dometima najnovijeg uređaja za magnentnu rezonancu 7-Tesla MRI.

hi!tech 02/09 na srpskom jeziku možete prelistati u naprednom eBook formatu na Web lokaciji www.siemens.at/ebook/hitech0209_sr ili preuzeti u PDF formatu sa iste lokacije.

Arhiva hi!tech izdanja na srpskom jeziku nalazi se na Web lokaciji
https://www.cee.siemens.com/web/at/en/corporate/cee_zines_en/hitech/Pages/Serbian.aspx

Leave a Reply