Tehno - Nauka

Izgradnjа centra za materijale i nanonauke

U okviru Investicije u naučnu infrastrukturu, pokrenuta je Inicijativa za izgradnju Centra za materijale i nanonauke na Novom Beogradu. Centar, čija je vrednost procenjena na 24 miliona evra, sadržaće opremu koja je neophodna istraživačima u domenu fizike, hemije i sličnih oblasti.

U okviru ovog Centra planirano je otvaranje laboratorija za fabrikaciju i karakterizaciju nanosistema i materijala, ali i postavljanje druge opreme koju su istraživači iz više institucija kandidovali kroz ciklus za naučne projekte.

Dinamički plan izgradnje laboratorije Zajedničkih nacionalnih naučnih resursa.

Predlog izgradnje laboratorije Zajedničkih nacionalnih naučnih resursa za fabrikaciju i karakterizaciju nanosistema – NanoCentar.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj očekuje pisane sugestije i komentare na predlog plana izgradnje na mail adresu: [email protected]

Leave a Reply