Događaji · Tehno - Nauka

Izložba “CERN u Srbiji”

U organizaciji Centra za promociju nauke i Komisije za saradnju sa CERN-om u Beograd stiže interaktivna izložba „CERN u Srbiji“. Izložba je otvorena od 19. oktobra do 7. novembra u Galeriji Robne kuće „Beograd“, u Knez Mihailovoj ulici 5

Nakon uspeha manifestacije „Dani budućnosti: Robotika“, koju je za tri nedelje posetilo više od 150.000 ljudi i o kojoj su danima izveštavali svi štampani i elektronski mediji u Srbiji, Centar za promociju nauke i Komisija za saradnju sa CERN-om u centru Beograda organizuju manifestaciju „CERN u Srbiji“, posvećenu istraživanjima Evropske laboratorije za nuklerana istraživanja, inače poznate po akronimu CERN (CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

Pod pokroviteljstvom samog CERN-a, kao i Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, ova velika interaktivna izložba predstavlja najnovija dostignuća u najvećoj istraživačkoj instituciji na svetu, zatim instrumente, detektore i tehnologiju Velikog sudarača hadrona (LHC), akceleratora na kome je dokazano postojanje Higsovog bozona, kao i druga ključna pitanja savremene fizike.

Izložba se otvara u Galeriji Robne kuće „Beograd“, u Knez Mihailovoj ulici 5, gde je Centar za promociju nauke tokom 2012. već organizovao izuzetno zapaženu Veliku matematičku izložbu i pomenutu Veliku izložbu robota. Izloženi eksponati će istovremeno predstaviti i istraživanja u CERN-u i višegodišnje učešće više od 30 srpskih naučnika u radu ove organizacije.

Izložbu će 19. oktobra svečano otvoriti generalni direktor CERN-a Rolf Diter Hojer i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović. Posetioci je mogu pogledati do 7. novembra i ona će biti otvorena u Galeriji svih dana u nedelji, osim ponedeljkom. Radno vreme Galerije je od 11 do 21 čas, a ulaz je slobodan za sve građane.

U okviru izložbe je organizovan i bogat prateći program. U saradnji sa Institutom za fiziku u Beogradu, u prostoru za predavanja u Galeriji organizovana je serija popularnih predavanja o fizici čestica, kao i tri tribine koje će odgovoriti na pitanja o granicama savremene nauke, o tome kako CERN budi maštu milona ljudi i čemu u praktičnom smislu služi ova institucija.

Pored toga, u saradnji sa Fizičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, za građane će biti organizovane i popularne demonstracije ogleda iz fizike, koje će izvoditi studenti i doktoranti Fizičkog fakulteta, kao i naučni demonstratori Centra za promociju nauke.

Povod za izložbu „CERN u Srbiji“ predstavljaju nova otkrića u fizici elementarnih čestica koja su poslednjih godina pobudila ogromno interesovanje svetske i domaće javnosti. O tome svedoči i izuzetan uspeh tribine o Higsovom bozonu, koju je Centar za promociju nauke organizovao 10. jula ove godine.

Dodatni motiv za dolazak ove izložbe u Beograd je i članstvo naše zemlje u CERN-u. Naime, 10. januara 2012. predstavnici Srbije su potpisali Ugovor na osnovu koga Srbija postaje pridruženi član sa statusom koji vodi ka punopravnom članstvu u CERN-u. Izložbom „CERN u Srbiji“, građani mogu da se upoznaju ne samo sa aktuelnim pitanjima savremene fizike već i sa tim šta članstvo u CERN-u znači za Srbiju.

Leave a Reply