Tehno - Nauka

Izložba Nauka i tehnika u kriminalistici

Izložba “Nauka i tehnika u kriminalistici” na kojoj je dat prikaz istorijskog razvoja forenzičkih nauka otvorena je večeras u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.

Na izložbi je dat osvrt na mogućnosti savremene forenzike u Srbiji. Ljubitelji ove grane nauke mogu videti poligraf, zatim aparate za uzimanje otisaka prstiju, različite hemikalije, forenzički pribor… ali i da pročitaju o načinima i procesima naučnika tokom forenzičkih ispitivanja i proučavanja.

Izložbu je otvorio prof. Slobodan Milosavljević koji je podsetio da je ideja za realizaciju ove izložbe nastala pre tri godine. On je predstavio prezentaciju na kojoj su kroz strip i karikaturu prikazani procesi forenzike: prikupljanje dokaza, rad u laboratoriji i svedočenje na sudu.

Načelnik nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Lazar Mišić kazao je da zahvaljujući sve većem interesovanju javnosti da zaviri u nečiju intimu i nesreću, forenzika postala podložna popularizaciji “i mogu slobodno reći ‘holivudizaciji’, da nama koje se forenzikom profesionalno bavimo to počinje po malo da smeta”.

On je dodao da u svakodnevnoj praksi timovi stručnjaka primenjuju metode raznih nauka kojima vladaju kako bi rasvetlili neko krivično delo i da obezbede nesporan materijalni dokaz za njegovo krivično procesuiranje.

Tokom trajanja izložbe do 5. februara 2011. godine biće organizovan niz predavanja o različitim segmentima forenzičke nauke

Leave a Reply