IT · Tehno - Nauka

Japan kreira “bežično ostrvo”

Prema vestima National9 News kanala, Japan planira da kreira bežično područje na jednom svom ostrvu u toku 2008. godine na kojem će se senzori koristiti za pomoć stanovništvu.

Kako bi se ovaj program pravilno razvio japanska vlada će potpisati sporazum sa proizvođačima elektronike, provajderima telefonskih usluga, proizvođačima automobila i drugim kompanijama čije je učešće neophodno.

Kako bi se ovaj program pravilno razvio japanska vlada će potpisati sporazum sa proizvođačima elektronike, provajderima telefonskih usluga, proizvođačima automobila i drugim kompanijama čije je učešće neophodno.

Koja je uloga bežičnog područja? Senzori koji će biti raspoređeni u okviru bežičnog ostrva pratiće pokrete pešaka pre nego što se oglase upozorenja za lokalne vozače, a ovim potezom će se bolnicama omogućiti da daljinskim putem prate zdravstveno stanje stanovnika ove oblasti.

Bežična zona će najverovatnije biti uspostavljena na Hokaidu ili Okinavi, gde ima manje smetnji od radio talasa.

Leave a Reply