Tehno - Nauka

Javni konkursi za direktore naučno-istraživačkih institucija

Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić razgovarao je danas sa predsednicima upravnih odbora naučno-istraživačkih organizacija o uslovima javnih konkursa za mesta direktora u tim institucijama.

Božidar Đelić je najavio da će u narednom periodu biti sprovedeni javni konkursi za direktore više od 40 naučno-istraživačkih institucija u zemlji, i poručio da se za ta mesta traže lideri u nauci, odnosno najambiciozniji, najstručniji i najtalentovaniji kandidati.

Posedovanje tih kvaliteta značajno je kako bi zemlja napredovala ka ekonomiji znanja, objasnio je on i ukazao na to da u sprovođenju konkursa neće biti politizacije, već će oni biti zasnovani na meritokratiji.

Prema njegovim rečima, procedura predviđa da upravni odbori po završenom postupku predlože kandidate ministru nauke i tehnološkog razvoja, koji će potom doneti odluku o izboru.

Sve informacije koje se odnose na uslove konkursa i rokove, kao i listu instituta, zainteresovani mogu pronaći na sajtu resornog ministarstva www.nauka.gov.rs, dodao je Đelić.

Leave a Reply