Tehno - Nauka

Kakva je budućnost nauke u Srbiji?

Vodeći naučnici i predstavnici svih instituta i univerziteta okupiće se u četvrtak, 17. aprila, u 15 časova, u Naučnom klubu CPN-a, kako bi diskutovali o budućnosti nauke
Centar za promociju nauke biće domaćin javne diskusije „Budućnost nauke u Srbiji“, koja se održava u četvrtak, 17. aprila, u 15 časova, u prostoru Naučnog kluba CPN-a, na inicijativu Instituta za fiziku u Beogradu. Diskusiji će prisustvovati predstavnici svih vodećih naučnih ustanova u Srbiji.

Posmatrane u širem društvenom okviru, reforme naučnog sektora mogu biti presudne za ekonomski i društveni oporavak Srbije. Na Institutu za fiziku zato smatraju da je od ključnog značaja da se pokrene javna diskusija o budućoj strategiji naučnog i tehnološkog razvoja, koja bi naučnicima pružila mogućnost da daju stručne predloge, a donosiocima odluka olakšala pregled stanja u oblasti nauke i tehnologije kod nas.

Naučni klub 4

Predstavnici Instituta će naučnicima izložiti Prilog za platformu naučno-tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao osnovu za dijalog, sa idejom da sami naučnici dođu do konstruktivnog konsenzusa o budućem razvoju ovog sektora. U diskusiji će učestvovati i predstavnici vodećih naučnih ustanova.

Učesnici:
• akademik Nikola Hajdin, predsednik SANU*
• dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu
• dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu
• dr Aleksandar Belić, direktor Instituta za fiziku u Beogradu

Istražite više o diskusiji Budućnost nauke u Srbiji: elementarijum.rs

Leave a Reply