Tehno - Nauka

Kakvo čudovište su našli ruski naučnici u Arktiku?

Sasvim nedavno ruskim medijima je protutnjala senzacionalna novost – naučnici iz Dalekoistočnog odeljenja Ruske akademije nauka pronašli su u arktičkim vodama nepoznato biće zaista džinovskih razmera.

Autonomni nepilotirani podvodni uređaj Klavesin-1R za vreme operacije istraživanja objekata na dnu na dubini od kilometar i po fiksirao je neobično kretanje. Prvo su naučnici rešili da je urađaj pronašao ogormno jato riba, ali uzbro su shvatili da su pogrešili. Neidentifikovani objekat je bilo biće upečatljivih razmera koje je nekoliko trenutaka kasnije napalo podvodni uređaj i počelo da ga ljulja.

Kada su Klavesin-1R podigli na površinu, naučnici su pronašli na njemu mnoštvo ulegnuća i ogrebotina. Kakvo biće je moglo da ih ostavi i zašto se bacilo na uređaj? Objašnjenje Glas Rusije potražio je od zoologa Dmitrija Isonkina.

Sa opreznošću bih se odnosio prema takvim vestima. Nemajući nikakve dokaze u rukama koje bi naučnici mogli da pruže posle incidenta, možemo da vodimo samo prazne razgovore.

U stvari, gde su fotografije oštećenog uređaja i videoregistracija nepoznatog morskog bića? Jer oštećenja Klavesin-1R mogao je da zadobije u običnom sudaru sa podvonim objektima koji se nalaze na dnu.

Dmitrij Isonkin primećuje: Posle senzacionalne izjave o tome da su ruski naučnici u Arktiku našli ogromno čudovište, razna izdanja su tiražirala ovu temu. Pri tome ostaje nejasno da li je zvaničnu izjavu dao sam „krivac“, direktor Instituta za probleme pomorskih tehnologija Dalekoistočnog odeljenja RAN Leonid Naumov?

Pitanje je zaista zanimljivo, pošto ovde postoji niz nijansi. Kako se saopštava, prvi izvor koji je dao ovu vest, bilo je informacioni projekat EVROSMI. U maloj crtici bilo je napisano da im je Leonid Naumov saopštio da je došlo do „arktičkog“ incidenta sa uređajem Klavesin-1R. Zatim su sve agencije vesti počele da citiraju ovu „izjavu“. Ali da li se to zaista desilo ili je u pitanju još jedna novinarska patka?

Mnogobrojna pozajmljivanja vesti u informacionim izdanjima dovela su do toga da su „saopštenja“ Leonida Naumova postala dijametralno suprotna. Čas je on „odgovorno izjavljivao o indicentu“, čas je sasvim pobijao svoje reči. Šta je bilo u stvari?

Dmitrij Isonkin je uveren da ako se incident desio, na uređaju na mestima oštećenja treba da ostanu čestice tkiva bića koje je napalo ili ako je reč o podvodnoj steni koju je zakačio Klavesin-1R, tragovi neorganskog porekla.

Mi ne možemo da isključimo mogućnost pronalaska novog vida organizama u dubinama Arktika. To je sasvim moguće. Ali potrebni su relevantni dokazi. Treba okupiti ekspertsku grupu za istraživanje. Zvanične izjave za sada je prerano davati.

Šta se desilo u stvari i koga su našli ruski naučnici u Arktiku, za sada je nejasno. Ipak, nadamo se da zaista stojimo na pragu novog otrkića i pažljivo ćemo pratiti dalji razvoj događaja.

Leave a Reply