Tehno - Nauka

Kina kreira robote-vojnike

Kineska mašinska kompanija NORINKO otvorila je istraživački centar koji će stvarati robote-ratnike za narodnooslobodilačku armiju.

Centar je otvoren krajem juna 2014, ali se o tome saznalo tek sad. Tehnika koja će se stvarati će biti namenjena i za eksport.

norico

Istraživački centar namerava da potpiše sporazum o zajedničkom radu i predaji tehnologija sa konstuktorskim kompanijama iz Nemačke, Rusije i Finske.

Leave a Reply