robot-konobar
Tehno - Nauka

Kineski robot-konobar

Prema saopštenju Instituta za proučavanje materijala i sirovina u Hefeju pri Kineskoj akademiji nauka, napravljen je robot-konobar, koji u probnoj fazi radi u hotelu. Čovekolika mašina pored toga što dočekuje i služi goste u restoranu, može da radi i u prodavnicama mešovite robe ili da posetiocima izložbe govori o eksponatima.

Svi ključni elementi, među kojima su kontrolni panel i elektromotor, su kineske proizvodnje i za njihovu izradu iskorištene su domaće komponente, što je znatno pojeftinilo proizvodnju robota. U narednom periodu naučnici Instituta za proučavanje materijala i sirovina Hefei će raditi na obogaćivanju rečnika robota-konobara, kako bi mogao da komunicira sa ljudima.

robot-konobar

Leave a Reply