Hardware · Tehno - Nauka

Koliko su štetni štampači?

Izveštaj Tehničkog univerziteta Queensland o zračenju štampača

Nakon prvog čitanja izveštaja, koji je uradio Tehnički univerzitet Queensland o karakteristikama emisije čestica kancelarijskih štampača, HP se ne slaže sa zaključcima iznetim u tom izveštaju, niti sa nekima od smelih tvrdnji koje su autori ove studije prezentovali medijima.

HP garantuje bezbednost svojih proizvoda. Istraživanje ultrafinih čestica je veoma mlada naučna disciplina, a ne postoje nikakvi pokazatelji koji bi emisiju takvih čestica iz laserskih sistema štampe povezali sa posebnim rizikom po zdravlje. Priroda i hemijski sastav ultrafinih čestica, bez obzira da li ih emituje laserski štampač ili toster, ne mogu biti precizno određeni postojećim načinima analize. Ipak, mnogi stručnjaci veruju da većina ultrafinih čestica koje emituju uobičajeni proizvodi za domaćinstvo i kancelariju nisu zasebne čvrste čestice, već proizvod kondenzacije ili sitne kapljice koje nastaju tokom termičkih procesa.

HP se slaže da je potrebno izvršiti dodatna istraživanja u ovoj oblasti, zbog čega aktivno radimo sa dva vodeća svetska nezavisna autoriteta u ovoj oblasti – Air Quality Sciences iz SAD-a i Wilhelm-Klauditz institutom iz Nemačke.

Intenzivni testovi su sastavni deo HP-ovog procesa istraživanja i razvoja, kao i strogih procedura kontrole kvaliteta. HP LaserJet sistemi štampe, originalni HP kertridži i papir testiraju se su na oslobađanje prašine i moguće emisije materija. Dobijeni rezultati u skladu su sa svim primenljivim međunarodnim zdravstvenim i bezbednosnim normama. Pored toga što zadovoljavaju ili nadmašuju ove uslove, kriterijumi za dizajn HP laserskih sistema štampe podrazumevaju norme programa Blue Angel (Nemačka) i Greenguard (SAD).

Na osnovu sopstvenih testova, HP zna da veliki broj različitih faktora može uticati na rezultate testova u vezi sa emisijom ultrafinih čestica. Iako HP-u nisu poznate sve specifičnosti metodologija istraživanja korišćenih u Queenslandovoj studiji, na osnovu onoga što smo videli u izveštaju, kao i na osnovu našeg rada u ovoj oblasti, ne verujemo da postoji bilo kakva veza između zračenja štampača i rizika po zdravlje. Osim toga, HP ne vidi nikakvu vezu između upotrebe štampača i po zdravlje negativnih efekata nestabilnih organskih jedinjenja, ozona ili prašine. Znamo da naši sistemi za štampu emituju ultrafine, fine i krupne čestice, ali su nivoi emisije uvek ispod utvrđenih granica izlaganja.
HP se nada da će od autora studije saznati više o odabiru proizvoda korišćenih za istraživanje, o određivanju raspona vrednosti, s obzirom da ne postoje utvrđeni standardi, kao i o mnogim drugim faktorima koji su mogli uticati na rezultate istraživanja. (HP)

Leave a Reply