Tehno - Nauka

Konferencija: Obnovljivi i raspoloživi izvori energije

Konferencija je podeljena u četiri sekcije: Obnovljivi izvori energije; Raspoloživi izvori energije; Biodizel, bioetanol i biogas; Energetska efikasnost, ekonomija i ekologija.

U okviru programa „Inteligentno privređivanje“ Međunarodna tehnološka menadžerska akademije (MTMA) organizuje Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom „Obnovljivi i raspoloživi izvori energije“. Konferencija će se održati od 9-11. oktobra na Andrevlju, a podeljena je u četiri sekcije: Obnovljivi izvori energije; Raspoloživi izvori energije; Biodizel, bioetanol i biogas; Energetska efikasnost, ekonomija i ekologija. Program rada konferencije predviđa sledeće sadržaje:

  • Saopštenja o korišćenju obnovljivih izvora energije,
  • Mogućnost korišćenja raspoloživih neiskorišćenih izvora energije – sunca, vetra, vodotokova, biogasa, termalnih voda i drugih mogućih izvora.

Uzimajući u obzir sveukupna evropska i svetska stremljenja kada se radi o obnovljivim izvorima energije i nastojanja da se maksimalno angažuju svi potencijali sa kojima raspolažu lokalne zajednice u Republici Srbiji, konferencija predstavlja pravo mesto na kojem će se prikazati sve mogućnosti koje se odnose na ovu oblast.

Konferenciju organizuju Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija (MTMA) iz Novog Sada, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sad, Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada, Institut za ratarstvo i povrtarsvo iz Novog Sada i Hersonski državni agrarni univerzitet iz Ukrajine uz pomoć Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Leave a Reply