patenti
Tehno - Nauka

Konkurs Evropskog zavoda za patente za najbolje inovacije

U okviru proslave 40. godišnjice potpisivanja Konvencije o evropskom patentu (KEP), Evropski zavod za patente (EPO) organizuje takmičenje za najbolju inovaciju. Cilj takmičenja je da se studentima zemalja članica Evropske patentne organizacije pruži prilika da pretraže izuzetno bogatu svetsku patentnu dokumentaciju i predlože nove oblasti primene inovacija, posebno u sektorima zelene tehnologije i održivog razvoja.

patenti

Pravo učešća na konkursu imaju studenti fakulteta u Srbiji koji su stariji od 18 godina. Učešće je bez naknade.
Učesnici su u obavezi da definišu istraživački projekat koji ima potencijal za buduće istraživanje i razvoj (R&D) u nekoj od sledećih pet oblasti:
1) Održivost u proizvodnji hrane;
2) Proizvodnja i skladištenje energije sa stanovišta zaštite životne sredine;
3) Upravljanje otpadom, reciklaža i dobijanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada;
4) Inteligentni transportni sistemi i sistemi za upravljanje saobraćajem;
5) Smart house tehnologija (tehnologija pametnih kuća).
Radovi treba da sadrže:
1. Opis tehničkog problema;
2. Predstavljanje trenutno dostupnog stanja tehnike u predmetnoj oblasti;
3. Opštu procena tržišnog potencijala predloženog rešenja za izabrani tehnički problem.
Zavod za intelektualnu svojinu, kao nacionalni Zavod, od pristiglih prijava izabraće po jednog takmičara ili takmičarski tim za svaku oblast tehnike.
Zainteresovani kandidati treba da dostave svoje biografije, odnosno CV (najviše dve strane) i kratak prikaz projekta, koji treba da sadrži naslov, temu, kao i opis tehničkog problema koji trenutno postoji u izabranoj oblasti tehnike sa isticanjem korisnosti pronalaženja rešenja.
Izabrani takmičari će biti registrovani za program učenja na daljinu «distance learning (DL)» koji će im pomoći da dalje razviju predloženu ideju. Online mentorstvo pomoći će u razumevanju i analizi patentnih informacija potrebnih za dalje istraživanje .
DL program i prateće online mentorstvo biće na engleskom jeziku, dok podnošenje završnog rada može biti na jednom od zvaničnih jezika EPO-a – na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku.
Registracija počinje 14. januara 2013, dok će rezultati selekcije biti dostupni 15. marta 2013.
Molimo vas da prijave dostavite NAJKASNIJE do 1. marta. 2013. godine kako bi Zavod prijave izabranih kandidata blagovremeno dostavio Evropskom zavodu za patente.
Prijave sa naznakom „za EPO takmičenje„ možete poslati na adresu:
Gospođa Svetlana Radosavljević
Zavod za intelektualnu svojinu
Centar za edukaciju i informisanje
Kneginje Ljubice 5
11000 Beograd
ili na email: [email protected] .
Izabrani takmičar ili tim učestvovaće u programu učenja na daljinu (DL program) čija realizacija je planirana od 18. marta do 13. juna 2013. godine.
Nakon realizacije programa DL i Mentorstva, rok za dostavljanje konačnih radova je 13. jul 2013, do 15,00 časova po srednjeevropskom vremenu.
Međunarodni žiri bira pobednike po oblastima. Pobednici će biti pozvani da prisustvuju ceremoniji dodele nagrada u Minhenu, 17. oktobra 2013. godine.
Pobedniku u svakoj od pet kategorija biće dodeljena nagrada u iznosu od 5.000 EUR.
Svi takmičari koji predaju završni rad biće nagrađeni jednogodišnjom pretplatom na EPO profesionalni alat za pretraživanje patenata, PISE/GPI.
Detaljnije o konkursu možete se informisati na internet adresi Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, (/), kao i na linku Poziv za učešće na EPO-vom takmičenju inovacija.

Pojašnjenja:
– Konvencija o evropskom patentu – European Patent Convention, EPC, 5. oktobar 1973. Evropski zavod za patente je upravni organ Evropske patentne organizacije koja je osnovana Konvencijom o evropskom patentu
– Republika Srbija je članica Evropske patentne organizacije od 1.10.2010.

Leave a Reply