Tehno - Nauka

KONKURS ZA GODIŠNjE NAGRADE U OBLASTI PRONALAZAKA, DIZAJNERSKIH REŠENjA I TEHNIČKIH UNAPREĐENjA

Privredna komora Beograda uputila je poziv za prijavljivanje na konkurs za dodelu godišnjih nagrada u oblasti pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja. Predmet konkursa su rešenja koja su ostvarena u periodu od 1. oktobra 2012. do 30. septembra 2013. godine, i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda.

tehnika

U okviru svojih aktivnosti na podsticanju i unapređivanju pronalazaštva u privredi Beograda, Privredna komora Beograda od 1975. godine dodeljuje godišnje nagrade za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja. Predloge je potrebno pripremiti u skladu sa sadržajem prijave za dodelu godišnjih nagrada, koju možete preuzeti preko linka u dnu stranice. Predloge i popunjene formulare za podatke o autorima potrebno je dostaviti na adresu:

Privredna komora Beograda
Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju
– za nagradu Komore –
Kneza Miloša br. 12
11000 Beograd

Rok za podnošenje prijava je 18. februar 2014. godine. Izbor najboljih i najuspešnijih pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja obaviće žiri Privredne komore Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Anđeli Sofić putem telefona 011 2641355/lok. 159 i 113, ili putem elektronske pošte [email protected]

– prijava za dodelu godišnjih nagrada, formular sa podacima o autorima i izjava o tačnosti podataka (zip)

Leave a Reply