IT · Tehno - Nauka

Konsultativni sastanak “Smernice za dalji razvoj nauke i tehnologije u Srbiji”

U organizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije održaće se konsultativni sastanak “Smernice za dalji razvoj nauke i tehnologije u Srbiji” u sredu, 16. jula, od 10 do 12 časova, u sali 3/0 Centra “Sava”, Milentija Popovića 9.

Nakon uvodnog izlaganja potpredsednika Vlade Srbije za evropske integracije i ministra za nauku i tehnološki razvoj Božidara Đelića, u diskusiju o daljem razvoju srpske nauke i tehnologije uključiće se i brojne istaknute ličnosti iz sveta nauke, obrazovanja i privrede.

Sastanku će prisustvovati i bivši ministri Ana Pešikan, Aleksandar Popović i Dragan Domazet, predsednik SANU akademik Nikola Hajdin, kao i rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević.

Leave a Reply