Relax · Tehno - Nauka

Korišćenje matematike za unapređenje proizvodnje

Siemens koristi matematičke operacije kako bi proces proizvodnje prilagodio potrebama i učinio ih isplativijim. Tim Siemens stručnjaka za rudarstvo trenutno se bavi dostupnošću i energetskom efikasnošću sistema koji se koriste za eksploataciju na otvorenim kopovima. Dosadašnje iskustvo sa ovakvim sistemima pokazalo je da je troškove moguće smanjiti za deset do petnaest procenata. Povećana efikasnost doprinosi uštedi, smanjujući potrošnju energije.

Rad na otvorenim kopovima podrazumeva korišćenje bagera sa kašikama poređanim na točak prečnika do 20 metara. Te mašine pune trakaste transportere duge kilometrima i tako za samo jedan dan iskopaju i transportuju na hiljade tona rude ili uglja. Kompanije koje koriste ovakve sisteme imaju ogromne troškove servisiranja i održavanja mašina. Prilagođavanjem komponenata sistema moguće je značajno povećati njegovu efikasnost, ali i smanjiti stalna oštećenja, cepanje trake i ostale troškove održavanja. Jedan od načina da se to postigne jeste da se brzina smanji i stabilizuje dok se količina materijala na traci povećava do granica izdržljivosti.

Sa ovim ciljem na umu, istraživači iz CT-a analiziraju sve komponente i njihovu recipročnu međuzavisnost prebacuju u matematičke zadatke i simulacije. Koristeći posebno razvijene algoritme oni zatim istražuju mogućnosti za optimizaciju procesa rada. Stepen iskorišćenja industrijskih postrojenja često je daleko manji od mogućeg, čak i u situacijama kada svaka pojedinačna komponenta sistema radi na svom maksimumu.

Naučnici u prvom koraku analiziraju ceo proces, rad svih komponenti i način na koji one međusobno deluju. Oni zbog toga posećuju fabrike i na licu mesta razgovaraju sa inženjerima i kontrolorima proizvodnje. Bez takvog znanja nije ni moguće napraviti matematički model procesa. Istraživači CT-a zatim prebacuju tu međuzavisnost u matematičke modele i razvijaju softverski alat koji stvara raspored prema kojem će proces biti optimiziran. Ovakav postupak može se koristiti i u sistemima vodosnabdevanja ili javnog prevoza u gradovima. Proširujući polje testiranja, specijalni algoritmi integrisani u operativne softver bilo kog sistema mogu se koristi kako bi se unapredila svakodnevnica.

Godine iskustva omogućile su stručnjacima Siememsa da budu dobro pripremljeni. Svi osnovni algoritmi koji su do sada razvijeni čuvaju se kao standardne komponente jedinstvene baze. Preslikan u matematički model, trakasti transportni sistem korišćen u eksploataciji na površinskim kopovima, postaje sličan sistemu cevi za snabdevanje vodom. Radeći na ovakvim osnovama, novi projekti mogu biti upoređivani sa već završenim, a zatim kompletirani vrlo brzo, korišćenjem već postojećih rešenja.

Leave a Reply