Tehno - Nauka

Kreirana trodimenzionalna karta neba sa slikama miliona galaksija

Centar za astrofiziku Harvard-Smitson, predstavio je danas najveću trodimenzionalnu digitalnu mapu neba, koja sadrži informacije o milionima galaksija. Mapa je napravljena u okviru treće faze projekta SDSS-III, Sloan Digital Sky Survey III. Njen ukupan obim je ekvivalentan kocki sa dužinom ivice četiri miliona svetlosnih godina, ali na snimku će one preleteti za nekoliko minuta.

Mapa sadrži slike 200 miliona galaksija i 1,35 miliona spektara iza njih. Karta nam omogućava da možemo proceni relativnu poziciju galaksija, njihovu raspodelu po vrstama i veličinu u prostoru. Dugoročno gledano, projekat SDSS će pomoći oceniti, kojom brzinom se širi univerzum.

Leave a Reply