Tehno - Nauka

Kvar računara na Međunarodnoj kosmičkoj stanici

Računar, koji se nalazi na spoljašnjosti Međunarodne kosmičke stanice, više ne reaguje na komande.

Kako je saopšteno na sajtu NASA, ovaj računar odgovara za kontrolu pojedinačnih robotizovanih sistema MKS. Planirano, je između ostalog, da se on upotrebi 16. aprila radi osiguranja glavnog računara prilikom spajanja MKS sa privatnim kosmičkim kamionom Dragon.

mks

NASA istovremeno posebno ističe da ova vanredna situacija ne predstavlja opasnost za posadu i stanicu. Istina, da bi se zamenio računar, ako to bude potrebno, moraće se izaći u otvoreni kosmos.

Leave a Reply