Tehno - Nauka

Levitacija pomoću ultrazvuka

Istraživači sa Tokijskog univerziteta su napravili aparat za pridržavanje i premeštanje predmeta u vazduhu pomoću ultrazvuka.

Metod levitacije pomoću ultrazvuka je zasnovan na nekim osnovnim principima fizike.

„Kada vi stojite tik uz zvučnik iz koga se čuje muzika, možete da osetite zvučni pritisak. Kada se dva zvučnika nalaze jedan preko puta drugog, onda se u zvučnom toku među njima javljaju regioni gde se zvuk pojačava dva puta i, takozvane, praznine, gde zvuci uništavaju jedan drugog. Te praznine funkcionišu i kao mali „džepovi“ koji mogu da pridržavaju male predmete za račun pritiska talasa“, objasnili su naučnici.

levitacija

Leave a Reply