IT · Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Ljudska duhovnost ima biološku pozadinu

Serotinin je neurotransmiter koji je povezan sa motivacijom, raspoloženjem, osobenošću, kao i podložnošću spiritualnosti. Nalazi nekih novih istraživanja pokazuju da religioznost ima barem neke biološke značajke. Švedski naučnici otkrili su povezanost između receptora u mozgu koji regulišu aktivnost serotonina i otvorenosti njihovih ispitanika prema verskim iskustvima.

Osobe sa povećanom aktivnošću serotonina pokazale su jače duhovne sklonosti od onih sa nižom koncentracijom tog neurotransmitera. Jedno istraživanje u Sjedinjenim državama pokazuje da verska aktivnost, poput molitve, aktivira neke delove mozga i oblikuje duhovna iskustva, premda većina stručnjaka upozorava da kulturološka i lična istorija takođe određuju religioznost pojedinca.

Andrew Newberg, direktor Centra za duhovnost i um pri Univerzitetu Pennsylvanije, kaže da su njegove dijagnostičke snimke aktivnosti mozga budističkih monaha dok meditiraju, kao i franjevačkih opatica dok mole, potvrdile da religioznost ima biološku komponentu.

“Otkrili smo specifične promene u određenim delovima mozga, a takođe i hemijske promene u mozgu. Ali, istraživanje na kojem sam radio kako izgleda ukazuje na više-manje uopšten  učinak – ne postoji tačno jedan deo mozga ili neka određena molekula u mozgu koji bi bili odgovorni za religiju. Izgleda da je angažovan čitav mozak. Međutim, to ne znači da religija nema i druge elemente, a ne samo ono što je u mozgu.”

Dok neke verske zajednice u potpunosti odbacuju bioteološka istraživanja, Newberg kaže da mnogi vernici pozdravljaju njegov rad kao dokaz da je mozak veza Boga sa čovekom. Ateisti, međutim, doživljavaju Newbergove nalaze kao dalju potvrdu da verski osećaji nisu ništa više od veza i krugova unutar mozga. Psiholog Thomas Fikes, sa kalifornijskog Collegea Westmont, kaže da je ono što ovakva istraživanja čini kontroverznima – način njihove interpretacije.

“Šta nam ustvari kazuje takvo istraživanje? Možemo li zaključiti da nema Boga ili da ne postoji istinska duhovnost? To su potpuno odvojena pitanja. Ono što nam takvo istraživanje pokaže su neki od temeljnih mehanizama mozga i psiholoških mehanizama koji pridonose duhovnosti.”

Prema većini religija, u ljudskom telu nalazi se duša. Tradicionalni naučni stav je da su svest i um proizvodi mozga, objašnjava neurolog Patrick McNamara, sa Univerziteta Boston.

“Konsenzus je da većina stvari ili procesa koje smatramo umom zavise ili su barem podložni posredovanju procesa u mozgu. Um je tako, u najmanju ruku, izražaj mozga. Premda mnogo toga ne znamo, uglavnom smatramo da većina funkcija uma – mašta, kreativnost, jezik, emocije, sećanja – predstavlja procese u mozgu.”

McNamara smatra religiju središnjicom strukture uma i definirajućim faktorom ljudskog traganja za duhovnom transcendencijom. Ali, i telo je jednako važno, ističe on i optužuje teologe da su usredsređeni samo na brigu o duši. Mnogi teolozi , tvrde da nauka ignoriše ljudsko proživljavanje u korist empirizma. John Haught, sa Univerziteta Georgetown, smatra da naučni pristup duhovnosti treba biti višeslojan.

“Moramo da naučimo da razmišljamo o tome ne na tradicionalan dualistički način – da se stvarnost sastoji od duše i tela -, nego na nove načine: slojevitim objašnjavanjem omogućiti različitim naukama i naučnim poljima da se bave proučavanjem mozga. Meni kao teologu to dozvoljava da potičem neuro-naučnike da svojim istraživanjima pokušaju objasniti šta se zbiva sa religijom i mozgom.”

I Andrew Newberg deli taj stav da je neophodan dijalog između nauke i religije kako bi se objasnili neuroteološki nalazi i kako bi ih smestili u odgovarajući kontekst. On, međutim, upozorava da ne treba zaključiti da je jedan deo mozga ili jedan hemijski spoj odgovoran za duhovna iskustva; verovatnije je da se radi o mnogo složenijem procesu, koji će zahtevati integrisani odgovor i nauke i teologije.

Leave a Reply