Tehno - Nauka

Mars će biti proučavan s ruske platforme za sletanje

Ruski naučnici prave platformu za sletanje radi proučavanja Marsa. Rad se odvija u okviru rusko-evropske misije „Egzomars-2018“ (ExoMars). Osim toga, Moskva će isporučiti 14 jedinstvenih naučnih pribora za proučavanje Crvene planete. Njih su napravili stručnjaci Instituta za kosmička istraživanja (IKI) RAN i inženjeri NVO „Lavočkin“.

Rusku platformu za sletanje će zajedno s roverom EKA od 300 kilograma na Mars dopremiti desantni modul, koji je napravljen u NVO „Lavočkin“. Nakon što se rover spusti s platforme za sletanje, on će početi da radi po naučnom programu. Platforma je predviđena za posmatranje različitih procesa na planeti, rekao je za „Glas Rusije“ naučni rukovodilac projekta „Egzomars“ s ruske strane, saradnik IKI RAN Daniil Rodionov.

Ova platforma je dugoročna i radi minimum jednu marsovsku godinu – što iznosi dve zemaljske godine. Naučne zadatke rešava zato što je toliki njen vek. Glavni je monitoring klimatskih uslova na površini Marsa. Ovo je važno zbog stvaranja klimatskih modela planete, koji će se koristiti prilikom njenog daljeg osvajanja, uključujući čovekov let na Mars.


Platforma je stacionarna. Ovo omogućava svestrano ispitivanje površine i atmosfere u određenoj tački u toku dugog vremena. Važan zadatak takođe predstavlja proučavanje unutrašnje građe Marsa, njegove seizmičnosti i radijacione atmosfere. Radi rešavanja naučnih zadataka planirano je da se na Crvenu planetu dostavi oko 50 kg različite aparature. To su kamere za potpuno snimanje reljefa, metereološki kompleks za merenje temperature, pritiska, brzine vetra i vlažnosti. Važnu komponentu takođe predstavljaju instrumenti za uzimanje uzoraka tla i različiti spektrometri. Između ostalog, laserski i neutronski spektometri s dozimetrom za ispitivanje atmosfere i za merenje nivoa radijacije.

Dok za orbitni deo leta i rover odgovaraju Evropljani, za svu naučnu aparaturu, a to je 14 različitih instrumenata – potpuno odgovara Rusija, ističe Rodionov:
Većina instrumenata se ne pravi od nule. Oni imaju istoriju. Važno je da se razume da je Rusija imala ambiciozne planove u pogledu stvaranja mreže stanica za sletanje na Mars. Deo instrumenata, koncepcije i naučnih zadataka su preuzeti odatle, kako bi se koristili već postojeći materijali. Osim toga, većina instrumenata je isprobana u praksi. Između ostalog, neutronski spektometar već radi na američkom roveru. I većina instrumenata ima istoriju koja potiče od prethodnih ruskih projekata „Mars-96“ i „Fobos-grunt“.

Po rečima predstavnika IKI RAN moguće je da će se koristiti jedan ili dva evropska instrumenta. Ipak, „glavnu težinu posla ili radost zbog rada s platformom za sletanje osetiće Rusija,“ rekao je u zaključku rukovodilac projekta „Egzomars-2018“.

Leave a Reply