Tehno - Nauka

Mars-ekspres na samo 45 km od Fobosa

Kosmički aparat Mars-ekspres 29. decembra leteće na rastojanju od samo 45 kilometara od najvećeg prirodnog satelita Crvene planete, Fobosa, saopštili su u Evropskoj svemirskoj agenciji.

Aparat neće biti u stanju da napravi snimke Fobosa zbog prevelike brzine kretanja, ali uspeće da sakupi informacije o gravitacionom polju i strukturi ovog nebeskog tela.

Ruska marsovska sonda Fobos-Grunt, prilikom priprema za lansiranje u novembru

Leave a Reply