Tehno - Nauka

Međunarodna konferencija “Geoinformacije za upravljanje nepogodama” u Antaliji

Republički geodetski zavod predstavio rad „Integracija podataka iz različitih epoha u cilju detektovanja promena na klizištima u Srbiji“. Načelnik Odeljenja za fotogrametriju i daljinsku detekciju Jelena Matić-Varenica, koja je predstavila rad, i Darko Vučetić, konsultant, angažovan u Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju Sektora za topografiju i kartografiju, primili su brojne dobre kritike o radu koji su drugi učesnici konferencije odlično ocenili zbog moguće praktične primene predloženih rešenja

Sedma međunarodna stručna konferencija na temu „Geoinformacije za upravljanje nepogodama“, u organizaciji Međunarodnod društva za fotogrametriju i daljinsku detekciju – ISPRS, Komiteta za upravljanje rizicima i nepogodama, Komiteta za daljinsku detekciju – radne grupe za integraciju 3D prostornih podataka za upravljanje i praćenje nepogoda i Komisije za baze prostornih podataka i digitalno mapiranje, imala je za cilj uspostavljanje dijaloga o izazovima i mogućim rešenjima u upravljanju nepogodama, imajući u vidu geoprostorne tehnologije koje se u takvim situacijama mogu primeniti, zahteve korisnika prostornih informacija i standarde prostornih podataka.

Na konferenciji, koja je održana od 03. do 08. maja 2011. godine, učestvovalo je 39 zemalja, predstavljeno je 136 prezentacija, organizovane su diskusije i radne grupe. Osim predstavnika ISPRS-a, na konferenciji su učestvovali i predstavnici drugih međunarodnih organizacija, univerziteta i vladinih institucija iz zemalja učesnica.

Preliminarne sednice i tehničke sesije obuhvatile su sledeće teme: Procesiranje podataka i monitoring; Brzo reagovanje u vanrednim situacijama; Sistemi prikupljanja podataka; WebGIS; Infrastruktura prostornih podataka; Prostorni podaci: softveri i alati; Modeliranje rizika i hazarda; Monitoring poplava; Daljinska detekcija i vegetacija; Prirodni hazardi na Bliskom Istoku; Monitoring, procesiranje i modeliranje; Rizik od zemljotresa i procena oštećenja; Monitoring klizišta; Geoiformacione tehnike za upravljanje nepogodama.

Stručni skup bio je odlično organizovan, a razmenjena iskustva i uspostavljena saradnja sa kolegama iz državnih institucija nadležnih za prostorne podatke u drugim zemljama od posebne su koristi za buduće aktivnosti i projekte Republičkog geodetskog zavoda.

Leave a Reply