Tehno - Nauka

Međunarodna naučno-tehnička konferencija u Moskvi

Delegacija Republičkog geodetskog zavoda je učestvovala na konferenciji u Moskvi “Geodezija, kartografija i katastar –XXI vek” posvećena 230-godišnjici osnivanja Moskovskog državnog univerziteta geodezije i kartografije – MIIGAiK

U periodu od 25-28.05.2009. godine delegacija RGZ u sastavu: generalni direktor Nenad Tesla, pomoćnici direktora Mr Stojanka Branković, Desanka Popović, Vladimir Milenković i rukovodilac Jedinice za implementaciju Dragan Pavlović je učestvovala na Međunarodnoj naučno-tehničkoj konferenciji u Moskvi, Rusija.

Konferencija je imala veoma važan značaj, a o tome govori i prisustvo ministra prosvete Rusije, rektora MIIGAiK i dekana fakulteta gde su uručivane i diplome počasnih doktora Moskovskog državnog univerziteta geodezije i kartografije. Bile su prisutne delegacije iz: Estonije, Belorusije, Ukrajine, Bugarske, Nemačke, Kazahstana, Vijetnama, Sirije, Meksika, Češke, Moldavije, Švedske i ostale zemlje.

Konferencija je organizovana u deset sesija, delegacija RGZ-a se predstavila sa tri rada iz oblasti katastra nepokretnosti i osnovnih geodetskih radova. Prezentovan je RGZ kao državna institucija u čijoj je nadležnosti izrada katastra nepokretnosti, rezultati i benefiti izrade KN, kao i rezultati AGROS i GNSS.

U toku okruglog stola Konferencije, izneta su iskustva i identifikovani problemi slični u svim zemljama, a prepoznatljivi u razvoju geodezije i kartografije dvadesetprvog veka.

Delegacija RGZ je ostvarila veliki broj kontakata i sastanaka sa predstavnicima drugih zemalja. Najvažniji kontakt ostvaren je sa rektorom Moskovskog univerziteta, profesorom Malinnkov Vasilije Aleksandrovičem sa čije strane je bilo veliko interesovanje za našu instituciju, naše kadrove, način na koji izrađujemo katastar nepokretnosti, koji će u bliskoj budućnosti i u Rusiji biti jedan od važnih projekata. U načelu su se, direktor RGZ-a i rektor MIIGAiK-a dogovorili o sadržaju “pisma o namerama” između ove dve institucije. Održan je sastanak i sa dekanom profesorom Golubevim, na čijem fakultetu se izučava katastar, ekonomija i uređenje zemljišne teritorije. Interesovanja su bila obostrana, u velikom broju zajedničkih tema.

Veoma veliku zahvalnost delegacija RGZ-a duguje profesoru Lebedovu, koji je svojom pažnjom, srdačnošću i predusretljivošću, učinio boravak u Rusiji izuzetno prijatnim i poslovno uspešnim.

Leave a Reply