Relax · Tehno - Nauka

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP BANJA VRUJCI

Predstavnici Privredne komore Beograda, učestvovali su u radu Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: “Stanje, mogućnosti i perspektive ruralnog razvoja na području velikih površinskih kopova” održanog 24 i 25. aprila 2008. godine u Banji Vrujci.

Skup je organizovao Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda u saradnji sa Ministarstvom Nauke u Vladi Republike Srbije i brojnim domaćim i inostranim naučnim, visokoškolskim i privrednim institucijama, udruženjima i preduzećima.

Skup je bio izuzetno posećen, a u njegovom radu, pored predstavnika Srbije, učestvovali su i predstavnici Makedonije, Rumunije, Mađarske i BiH.

Centralna tema bila je pitanje eksploatacije površinskih kopova u Srbiji i problemi koje oni stvaraju, kao i preduzimanje mera i rešenja na prevazilaženju istih.

Istaknuto je da površinski kopovi donose brojne ekonomske, ekološke i socijalne probleme za sredinue i život ljudi u kojima se vrši eksploatacija uglja. R. B. “Kolubara” zauzima 132. km2 zemljišta pod površinskim kopovima i eksploatiše ugalj potreban za proizvodnju 50% električne energije u Srbiji, i pri tom zapošljava oko 22 000 radnika

Aktiviranjem površinskih kopova, degradiraju se značajne površine poljoprivrednog zemljišta, zagađuje životna sredina, zahteva izmeštanje velikog broja domaćinstava, što predstavlja velike probleme za život ljudi na tim prostorima.

Posledice nastale aktiviranjem površinskih kopova mogu se delimično ublažiti rekultivacijom zemljišta nakon završetka eksploatacije.

Polazeći od činjenice da ugalj nije obnovljivi resurs, i da su njegove rezerve ograničene neminovno se nameće potreba obezbeđivanja alternativnih izvora energije kao i potreba stvaranja alternativnih poslova za veliki broj radnika koji je isključivo svoju egzistenciju zasnivao na eksploataciji uglja.

Leave a Reply