Tehno - Nauka

Ministarstvo prosvete i nauke stipendira 200 mladih istraživača

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović uručio je danas mladim istraživačima – doktorantima stipendistima resornog ministarstva ugovore na osnovu kojih će tokom narednih godinu dana primati po 32.000 dinara mesečno.

Obradović je na skupu u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu naveo da to ministarstvo stipendira 200 doktoranata sa ciljem da pomogne reformu i modernizaciju naučno-istraživačkog sistema koji treba da bude jedan od glavnih nosilaca privrednog i društvenog razvoja Srbije.

On je poručio mladim istraživačima da će država kroz nacionalne programe i projekte ubuduće obezbeđivati materijalna sredstva za razvoj nauke i znanja, pri čemu je podsetio na to da je Ministarstvo prosvete i nauke tokom protekle tri godine stipendiralo 500 studenata.

Glavni resurs Srbije su naučnici, istraživači i stručnjaci koji ostvaruju kvalitetne naučno-istraživačke rezultate, a da bi njihov rad bio još uspešniji neophodno je da država obezbedi povećana finansijska ulaganja u nauku i znanje, naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, ovi ugovori obavezuju Ministarstvo prosvete i nauke da u narednih godinu dana redovno, svakog meseca isplaćuje stipendije, dok su doktoranti dužni da u javnim nastupima, na skupovima ili u medijima navedu čiji su stipendisti.

Pomoćnik ministra prosvete Nada Dragović rekla je da novac od stipendije treba da im služi za naučno-istraživački rad, a Ministarstvo će im omogućiti i da jednom godišnje putuju na stručne skupove u inostranstvo i pruži im finansijsku pomoć da objavljuju radove u stručnim časopisima.

Dragović je najavila da postoji mogućnost da jednogodišnji ugovori o stipendiranju budu produženi na četiri godine i istakla da su stipendije dobili studenti koji su konkurisali sa projektima iz različitih oblasti, kao što su matematika, hemija, biologija, informacioni sistemi, građevinarstvo, istorija i jezici.

Leave a Reply