Tehno - Nauka

Na 10 hiljada Kineza dolazi 3,23 patenta

Kako je saopšteno na sastanku šefova provincijskih i gradskih biroa za intelektualnu svojinu iz svih krajeva Kine, do kraja 2012. godine, na svakih deset hiljada Kineza dolazila su 3,23 patenta.

Kina je 2011. godine prvi put pokazatelj o patentima uvrstila u Petogodišnji program o nacionalnom ekonomskom i društvenom razvoju, u kome je jasno iznet cilj da broj patenata na deset hiljada Kineza do 2015. godine dostigne 3,3 komada.

Šef Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Tian Lipu je na današnjem sastanku izjavio da će Kina u toku 2013. godine dalje usavršavati sistem ispitivanja i procene kvaliteta patenata, kao i sistem statističkog pokazatelja intelektualne svojine. Tian je istovremeno ukazao na važnost patenata u podsticanju industrijskog razvoja.

Leave a Reply