Tehno - Nauka

Na MKS testiran sistem hitnog izbegavanja sudara

Prošle nedelje je uspešno provedena operacija korekcije orbite MKS da bi se obezbedili optimalni uslovi za spajanje sa pilotirujućim brodom „Sojuz TMA-07M“, čiji start je planiran za 19. decembar. Visina orbite je povećana za 2,5 km.

Za vreme manevra je, takođe, testiran i novi sistem hitnog izbegavanja svemirskog otpada. Standardna procedura odvođenja MKS od sudara (Debris Avoidance Maneuver) predviđa da se odluka odvođenja mora doneti najkasnije za 23,5 sata do približavanja opasnog objekta.

Novi sistem može da se koristi u slučaju deficita vremena, kada se suviše kasno primeti opasni komad. Procedura PDAM (Pre-Determined Debris Avoidance Maneuver) omogućava da se odluka o odvođenju stanice donese za tri sata do zbližavanja.

Leave a Reply