Tehno - Nauka

Na Univerzitetu u Beogradu se otvara Centar za transfer tehnologije

Na Univerzitetu u Beogradu se otvara Centar za transfer tehnologije. Tim povodom, naredne nedelje biće održana radionica na temu “Upravljanje intelektualnom svojinom” na Univerzitetu u Beogradu.

Centar za transfer tehnologije osnovan je odlukom Saveta Univerziteta od 26. oktobra 2010. godine u cilju identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada nastavnika, istraživača i studenata i zaštite intelektualne svojine. Prema odluci Saveta, Centar za transfer tehnologije delovaće kao organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu, sa sedištem u prostorijama Univerziteta, na Studentskom trgu 1. Centar za transfer tehnologije se otvara na inicijativu Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, u okviru IPA nacionalnog projekta “Podrška Zavodu u osnivanju Edukativno-informativnog centra”, koji finansira Evropska unija, a implementira Evropski zavod za patente. Predviđeno je da se Centar bavi analizom, evidentiranjem, zaštitom, promocijom i komercijalizacijom intelektualne svojine i rezultata istraživanja na Univerzitetu i njegovim članicama.
O radionici Upravljanje intelektualnom svojinom na Univerzitetu u Beogradu:

Radionica Upravljanje intelektualnom svojinom na Univerzitetu u Beogradu, će se održati 18. i 19. januara, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, sala 8, Studentski trg 1. Radionicu organizuje Univerzitet u Beogradu, Centar za transfer tehnologije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, u okviru IPA nacionalnog projekta “Podrška Zavodu u osnivanju Edukativno-informativnog centra” koji finansira Evropska unija, a implementira Evropski zavod za patente. Radionici će prisustvovati i aktivno u radu učestvovati rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branko Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Miloš Nedeljković, direktor IPA projekta, Evropski zavod za patente, dr David Jelerčić, i predstavnik delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Radionicu će voditi dr Kristofer Mudi, ISIS Enterprise, Oksford.
Rezultati rada biti korišćeni za pripremu Pravilnika, kojim će se uspostaviti principi postupanja i predvideti nadležnosti u evidentiranju, zaštiti, promociji i komercijalizaciji intelektualne svojine i rezultata istraživanja na Univerzitetu i njegovim članicama.

2 thoughts on “Na Univerzitetu u Beogradu se otvara Centar za transfer tehnologije

 1. Milorad Milosavljevic

  PODRSKA ZA IZUZETNU IDEJU

  UDRUŽENJE PRONALAZAČA ŠUMADIJA INVENT KRAGUJEVAC
  ASSOCIATION OF INVENTORS SUMADIJA INVENT KRAGUJEVAC
  Ako zaštitite svoju intelektualnu svojinu,kao ideju odnosno kao patent kod Republickog zavoda za patente samo na papiru,najverovatnije nećete dobiti ništa,ali ako napravite funkcijonalni model te ideje pa sve to zaštitite kao patent,onda æete ubediti investitora da Vaš patent funkcioniše e onda æete imati koristi i Vi i celo čoveèanstvo,a i mi od vašeg PATENTA.
  Upravljanje intelektualnom svojinom nebi smelo da se svede na puko cinovnikovanje,jer ce i dalje biti isto kao i do sada’’Latini mislim na ceo zapad’’ ce iskoriscavati i eksploatisati nase ideje po principu siromasni intenzivno razmisljaju,bogati ih ponovo iskoriscavaju.
  Mi okupljamo sve kreativne ljude,pronalazaèe iz svih oblasti života tako da Vas ne mogu prevariti ni u zemlji niti uinostranstvu,ako je ideja dobra zajedno æemo izvuæi maksimum.
  UDRUŽENJE PRONALAZAČA ŠUMADIJA INVENT KRAGUJEVAC
  Naša adresa je za sada u privatnoj kući u ul.Božidara Maslarića 64 u Kragujevcu tel.034371931;fax.034301931 E-meil [email protected],Možete nas dobiti i na mobilne telefone:-predsednik 0642401655;sekretari 063606898 i 062625060
  Ako želite da postanete član članarina je 1000,00 Din.Uplata iskljućivo preko našeg žiro računa:330-23000812-58 Credit Agricole Banke Filijala br.23 u Kragujevcu.
  Ili ako želite da budete donator.

  Sekretar Odgovorno lice Predsednik
  Milorad Dipl.ing.mas.Milosavljevic Milovan Dr.Radosavljević
  S.R S.R

 2. Božidar Žakula

  Vest o osnivanju Edukativno-informativnoog centra za transfer tehnologija na BU je vredna pažnje iz više razloga.
  Prvi i osnovni faktor prosperiteta jedne države je sistemski uređeno i organizovano iskorišćavanje njenog inovacionog potencijala. Trenutno stanje u Srbiji je najblaže rečeno katastrofalno.
  U razvijenim zemljama, univerziteti poseduju najviši nivo inovacionog potencijala. Tehničke i tehnološke inovacije počivaju najvećim delom na pronalascima koji se štite patentima, tako da je pitanje zaštite intelektualne svojine jedna od značajnih karika u lancu od invencije do inovacije. Ali to je samo jedna karika. Da bi ste nešto štitili, prvo treba stvoriti predmet zaštite.
  U stvaranju invencija viskokog inovativnog nivoa, u razvijenom svetu se, od kraja XX veka, koriste alati, postupci i softver koji počiva na metodologiji TRIZ (Teorija Rešavanja Inventivnih Zadataka). Više o TRIZ-u može se saznati sa Interneta ukucavanjem, u bilo koji od pretraživača, ključne reči TRIZ (latinicom ili ćirilicom).
  Za formiranje i funkcionisanje kompletnog inovativnog lanca odgovorna je država koja zakonskim i praktičnim merama pruža podršku kreativnim ustanovama, grupama i pojedincima u unapređenju proizvoda, procesa i usluga. Ništa nije toliko dobro da ne bi moglo biti još bolje i kao takvo konkurentnije u odnosu na postojeća rešenja. To je jedini put pokretanja srpske privrede sa mrtve tačke i njenog izlaska na međunarodnu scenu.

Leave a Reply