Tehno - Nauka

Nacionalne tehnološke platforme Srbije

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu organizovan je stručni skup, Forum 2 Nacionalne tehnološke platforme Srbije, čiji je organizator bila Akademija inženjerskih nauka Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke i Privrednom komorom Srbije

Ovaj skup bio je posvećen javnoj promociji programa Nacionalne tehnološke platforme Srbije – NTPS, koji je namenjen sistemskom oporavku i razvoju tehnoloških osnova domaće industrije, koja se posle dvodecenijske krize nalazi u teškom stanju i suočava sa egzistencijalnim izazovima. NTPS program je izveden iz programa Evropskih tehnoloških platformi, ima dugoročni strateški karakter i uspostavljen je sa ciljem intenziviranja interaktivnih procesa u trouglu razvoja, istraživanje – industrija – investicije, kao i uvodjenja tehnološke dimenzije u evropske integracione procese Srbije.

U tematskom smislu, NTPS Forum 2 je bio fokusiran na jedan od strateški značajnih aspekata za razvoj industrije, a to je stvarnje inženjera i inženjerskog znanja kroz visokoškolski sistem obrazovanja. Uloga univerziteta u ovom procesu je suštinska, a istorija razvoja industrije Srbije pokazuje kako su razvoj industrije i razvoj visokoškolskog obrazovanja uvek bila dva koevolutivna procesa.
Potpredsednica Privredne komore Srbije, Vidosava Džagić, održala je prezentaciju Tehnološka mapa Srbije – Projekat NTPS TeMaS, u kojoj je prikazala aktuelno stanje industrije i tehnoloških osnova industrije Srbije ističući, pored svih problema u postojećem stanju tehnoloških osnova industrije Srbije, posebno mali procenat korišćenja visokih tehnologija 0,9 odsto u odnosu na niske tehnologije 49,9 procenata. Zatim je kroz projekat NTPS – TeMaS – tehnološke mape Srbije dala rešenje postojećeg stanja i prikazala put kojim bi Srbija trebala da se kreće u budućnosti, kako bi kroz plansko upravljanje industrijskim razvojem dostigla evropske okvire.
Paralelno sa odvijanjem skupa, u Auli Rektorata Univerziteta u Beogradu organizovana je javna poster prezentacija 63 naučno – istraživačka projekta iz oblasti elektronike, telekomunikacija i informacionih tehnologija, koji su kao projekti iz oblasti tehnološkog razvoja finansirani za period od 2008. do 2010. godine. Poster prezentacija je imala formu svojevrsne berze visokotehnoloških rezultata istraživanja nastalih u okviru domaćih istraživačko – razvojnih institucija i univerziteta i imala je za cilj da demonstrira potencijale domaće nauke u stvaranju rezultata primenljivih u domaćoj industiji u oblasti visokotehnoloških sektora.
Pored predstavnika industrijskih kompanija i istraživačko – razvojnih i obrazovnih institucija, skupu su prisustvovali profesor dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu, državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke dr Radivoje Mitrović, dr Radosav Cerović, pomoćnik ministra za nauku zadužen za sektor tehnološkog razvoja, dr Edvard Jakopin, pomoćnik ministra finansija zadužen za nacionalni razvoj i Trivo Indjić, savetnik za ekonomska pitanja Kabineta predsednika Republike Srbije.
Kao zaključak, predsednik Odbora za tehnološke platforme AINS je obavestio skup o planiranim daljim aktivnostima, gde je posebno naznačeno da će u narednom periodu napori biti fokusirani na institucionalizovanje NTPS programa kroz uspostavljanje odgovarajuće interne strukture u Ministarstvu prosvetu i nauke, zatim na dalje aktivnosti na razvoju eksperimentalne individualne tehnološke platforme NTPS – Proizvodnja, posebno u delu formiranja konzorcijuma i dokumenta Vizija NTPS – Proizvodnja, u tesnoj saradnji sa Privrednom komorom Srbije kao i učešće na sastanku radne grupe za nacionalne i regionalne tehnološke platforme, koji će biti održan 15. juna u Briselu.

Leave a Reply