Categories
Tehno - Nauka

Najbolja tehnološka inovacija

U okviru projekta Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2010. godini, izložba inovacija – treći krug recenziranja za kategoriju Realizovane inovacije je održana u ponedeljak, 11.10.2010. godine u Privrednoj komori Srbije.

Skup je otvorila Prof. dr Snežana Pajović, državni sekretar ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Žirijem je predsedavala Vidosava Džagić, potpredsednik Privredne komore Srbije, dok su žiri činili dr Radosav Cerović, pomoćnik ministra za Nauku i Tehnološki razvoj Republike Srbije, Gordan Vukelić, pomoćnik Ministra Nauke i Tehnologije Republike Srpske, dr Ljiljana Kundaković, poseban savetnik ministra za Nauku i Tehnološki razvoj Republike Srbije i dr Danica Mićanović, sekretar odbora za tehnološke inovacije u Privrednoj komori Srbije.

U okviru izložbe 46 timova je predstavilo svoje inovacije iz kategorije Realizovane inovacije u okviru koje je žiri ocenjivao stepen realizovanosti njihovih inovacija.

Po završetku izlaganja-prezentacije, objavljeni su rezultati, prema kojima u 4. krug takmičenja prolazi 39 timova, 6 se nije plasiralo, pri čemu je jedan tim ranije odustao.