Tehno - Nauka

Nedelju dana do isteka roka za prijavu na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2010

Ukoliko za rezultat svog istraživačkog rada imate potpuno nov ili značajno izmenjenproizvod/uslugu/proces/softver, posetite sajt www.inovacija.org i vidite šta je sve potrebno da se uključite u Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju.

Takmičenje nudi besplatnu pomoć u identifikaciji novina u vašim rezultatima i njihovoj realizaciji. 2009. godine, prva dva mesta na ovom takmičenju zauzeli su istraživači sa Univerziteta u Novom Sadu.

Svi učesnici takmičenja mnogo dobijaju prilikom obuke, a za najbolje su obezbeđene i nagrade. Početni nagradni fond iznosi 12 miliona dinara.

Rok za prijavu je 31. mart 2010. godine

Našoj akademskoj javnosti posebno skrećemo pažnju na kategoriju “Potencijali”. Ova kategorija namenjena je učesnicima u projektima osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. U skladu sa strategijom tehnološkog razvoja, i najavama Ministra Đelića o prioritetnom finansiranju onih projekata koji za konačni rezultat imaju
patente i druge rezultate koji vode ka komercijalizaciji, ova kategorija za početak nudi trening “Kako od naučnog znanja stići do inovativne ideje”. Ovaj trening, kao i naredni, na veoma interesantan način dovodi kreativnost u centar naučnog istraživanja, i pasivno znanje i male naučne pomake usmerava ka aktivnom i velikim pomacima.

Rezultat koji se
očekuje jeste povećanje broja radova u naučnim časopisima istovremeno sa povećanjem nivoa inventivnosti, i u kasnijim fazama inovativnosti. Polazeći od činjenice da se svaki stvarni naučni napredak uz dovoljan nivo kreativnosti može pretvoriti u tržišnu inovaciju, bez obzira na to da li je reč o društvenim, prirodnim ili tehničkim naukama, treninzi u ovoj kategoriji usmereni su upravo na oslobađanje ovog kreativnog potencijala, i davanje potpuno novih pogleda na značaj nauke u široj zajednici.

Za prijavljivanje u ovoj kategoriji dovoljna je jednostavna registracija, sve ostale aktivnosti učesnika dešavaće se tokom edukativnog procesa.

Leave a Reply