Tehno - Nauka

NAJBOLJA TEHNOLOŠKA INOVACIJA 2010

Cilj takmičenja je promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije

Šestu godinu za redom organizuje se Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Organizator takmičenja je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a pomoć u organizaciji pruža Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Privredna komora Srbije i Radio televizija Srbije. Od 2007. godine takmičenje se organizuje i na teritoriji Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske. Zahvaljujući ovom projektu od 2005. godine otvoreno je preko 60 inovativnih preduzeća i 200 novih radnih mesta. Cilj takmičenja je promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.
Nagradni fond iznosi 12.000.000 dinara. Rok za prijavu na takmičenje je 31. mart 2010. godine I vrši se isključivo preko portala www.inovacija.org.
Takmičenje se održava u tri kategorije: Realizovane inovacije, Inovativne idejei Potencijali. Završetak takmičenja je 23. decembra 2010. godine, kada će se u direktnom prenosu na RTS-u održati veliko finale.

Leave a Reply