Tehno - Nauka

Nanoceluloza jača od gvožđa će se proizvoditi u Japanu

Oko 100 japanskih kompanija se ujedinilo kako bi počelo sa industrijskom proizvodnjom novog perspektivnog materijala – nanoceluloze.

Ovaj materijal, koji je 5 puta jači i lakši od gvožđa, smatra se perspektivnim u građevinarstvu, automobilskoj industriji, proizvodnji elektronike. Nanoceluloza se takođe razlikuje i u ekološkom smislu jer se stvara iz piljevine i slame.

nanoceluloza
Providan papir iz nanoceluloze eventualno može zameniti staklo na tabletima ili telefonima što će otvoriti put dizajniranju fleksibilnih gadžeta koji će moći da se upakuju u kutiju u obliku cevi, kao i list novina.

Leave a Reply