Tehno - Nauka

Nanotehnološka industrija

Za pet godina, otkako su u Rusiji prvi put 2007. godine počeli da govore o izgradnji nanoindustrije, formiran je inovacioni sistem, koji obuhvata čitav lanac – od instituta ili laboratorije sve do realne fabrike nanoproizvoda. Rezultat je postignut zahvaljući Federalnom namenskom programu razvoja infrastrukture nanotehnologije.
Danas u Rusiji ima hiljadu i po organizacija, koje rade u oblasti nanoindustrije. Radi rešavanja ambicioznih zadataka izgradnje inovacione ekonomije u skladu sa predsedničkom naredbom iz 2007. godine formirana je državna korporacija ROSNANO. Posle tri godine proradile su prve tri fabrike. Danas ih u zemlji ima 16. Do kraja ove godine korporacija planira da udvostruči ovaj broj.

Rusija je jedna od retkih zemalja, gde se pitanje razvoja nanoindustrije rešava sistemno, – ističe šef Direkcije naučno-tehničkih programa Ministarstva obrazovanja i nauke RF Andrej Petrov.

U nizu zemalja postoje neka istraživanja ili uski pravci. U Rusiji se razrađuju istovremeno svi aspekti te delatnosti – stvaranje opreme, informaciono-komunikacionih instrumenata, priprema kadrova, osiguranje bezbednosti i metrologija korišćenja nanomateriala i nanotehnologija. Uglavnom je formirana čitava normativna baza za istraživanja u oblasti nanoindustrije, za proizvodnju robe i usluga.
Među uspešnim projektima je proizvodnja novih kompozitnih materijala. To su nanomodificirani polimeri, koji danas potiskuju klasične materijale i građevinarstvu. Između ostalih, oni se koriste pri armiranju betonskih konstrukcija mostova radi povećanja njihove nosivosti. Karakteristično je da su takvi materijali jeftiniji od tradicionalnih. Recimo, u Iževsku je počela serijska proizvodnja superčvrstih opruga, čija je tehnologija bez premca u svetu. Njihova primena u železničkom saobraćaju omogućuje da se bitno smanje troškovi za remont vagona i poveća obim prevoza robe. Među značajnim su proizvodnja optike od germanijuma, koja se koristi u aparatima za noćnu viziju, serijska proizvodnja otpornih za pohabanje izrađevina od nanostrukturisane keramike, stvaranje superčvrste opne za pakovanje, zaštitnih prevlaka od nanomaterioala.

Pred mikrofonom je direktor Departmana naučno-tehničke ekspertize ROSNANO Sergej Kaljužni.

Imamo striktnu naučno-tehničku politiku i 5 prvostepenih grana, kuda investiramo novac. Pre svega, to su nanomaterijali, optika i elektronika, energetska efikasnost, medicina i farmacija, kao i modifikacija površina.
Što se tiče rezultata prvog petogodišnjeg perioda, predsednik naučno- tehničkog saveta ROSNANO, akademik RAN Mihail Anfimov je podvukao: danas je stvoren temelj znanja u oblasti nanotehnologija, uz odgovarajuću podršku države mi smo osuđeni na uspeh.

One thought on “Nanotehnološka industrija

Leave a Reply