Tehno - Nauka

Napredne tehnologije u kontroli pristupa

Kompanija “Špica” organizovala je 29. novembra u Beogradu seminar “Napredne tehnologije u kontroli pristupa”. Domaći i strani eksperti su održali predavanja: Advanced biometric technologies, Multiapplication cards, Nova hardverska platforma sistema Time&Space, Kontrola pristupa i evidencija prisustva – Zašto?  i  Praktične primene sistema Time&Space. Prikazana su rešenja i oprema za kontrolu pristupa koje nude “Bioscrypt”, “DOX”,“Legic” i “Špica”.

 

U predavanjima je ukazano da su razvoj i primena naprednih tehnologija vodeći trend u svetu jer se time istvaruju značajne uštede.U SAD se 2005. godine izgubilo zbog odsustvovanja sa posla 78 milijardi američkih dolara a u kompanijama gde su primenjene napredne tehnologije za kontrolu pristupa smanjena su odsustva sa posla za 30 odsto.

Kompanija “Špica” je razvila sistem “Time&Space” koji nudi rešenje za kontrolu pristupa i evidenciju prisutnosti u realnom vremenu. Sistem “Time&Space” se lako prilagođava specifičnim potrebama korisnika, prikladno je za upotrebu kako u malom tako i velikom preduzeću na jednoj ili više lokacija, otvoren je prema različitim  proizvođačima, podržava skoro sve tehnologije beskontaktnih kartica.

Darko Korać, direktor kompanije “Špica” u Beogradu je u svom predavanju postavio pitanje, zašto u Srbiji samo oko 10 % kompanija ima neke automatizovane oblike kontrole pristupa i evidencije prisustva na poslu? Oko 90.000  kompanija koristi  manuelne ili uopšte nema kontrole prisustva na poslu pravdajući tu situaciju time što je kontrola  “skupa”. Korać je izneo proračune koji pokazuju da se ulaganja u kontrolu prisustva na poslu isplate kroz veći učinak već za par meseci.

U radu seminaru su učestvovali  predstavnici desetak preduzeća i banaka koji se spremaju da uvedu automatizovane sisteme za kontrolu prisustva na poslu.

Više informacija o seminaru i sistemima za kontrolu prisustva na poslu se može dobiti na veb sajtu.

Leave a Reply