Tehno - Nauka

NASA predložila tehnologiju odbrane Zemlje od asteroida

Naučnici su razradili tehnologiju promene trajektorije asteroida koja može zaštititi Zemlju od sudara sa kosmičkim telom. Istraživači planiraju da utiču na kretanje asteroida pomoću promene njihove sposobnosti da odbijaju zrake Sunca.

Bespilotni kosmički aparat će naneti na površini asteroida svetlu i tamnu elektrostatističku boju. Tako će se jedna strana asteroida zagrevati jače od druge. A pri hlađenju toplije strane slabi reaktivni impuls će omogućiti da se promeni trajektorija kosmičkog tela.

Taj je impuls obično veoma slab i trebaće da prođu milioni godina da se bar malo promeni orbita asteroida, ali ako se veštački nanesu veoma kontrastne boje, reakcija se može bitno uvećati.

Naučnici žele da isprobaju ovaj metod na asteroidu Apophis, koji će se približiti Zemlji 2029. i 2036. godine. Očekivanja su da će eksperiment promeniti trajektoriju asteroida za 3 stepena u odnosu na Zemlju do 2036. godine

Leave a Reply