Tehno - Nauka

NASA razvila tkaninu koja čuva informacije

Stručnjaci NASA su razvili tehnologiju koja će pomoći pretvoriti običnu odeću u veoma sažeto skladište informacija. Novi tip visoko-tehnološke tkanine može da sačuva podatake, veličine gigabajta, do 115 dana.

Kao osnova za stvaranje novog materijala korištene su bakarne žice debljine od samo 1 nanometra, koje su upletene i pokrivene oksidom bakra. Na mestima ukrštanja niti, nalazi se malo platine, a oksid bakra služi kao prekidač koji vam omogućava da skladištite podatke u svakoj ukrštenoj niti.

Novi proces vrlo sličan tradicionalnoj operativnoj memoriji računara, gde se za upisivanje podataka koristi visoki, a za čitanje niski napon.

Leave a Reply