Tehno - Nauka

Nastavak finansijske pomoći za Istraživačku stanicu “Petnica”

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić otvorio je večeras u Istraživačkoj stanici “Petnica” konferenciju “Korak u nauku” na kojoj učestvuju polaznici letnjih seminara te naučne ustanove.
Đelić je tom prilikom obećao dalju finansijsku pomoć ovoj istraživačkoj stanici i istakao da biografije onih koji su već prošli kroz “Petnicu”, a koji danas rade širom sveta, potvrđuju opravdanost postojanja te naučne ustanove za mlade.

On je današnjim generacijama mladih istraživača iz “Petnice” poželeo da ostanu da žive i rade u Srbiji.

Sedma konferencija “Korak u nauku” okupila je 95 učesnika koji će predstaviti 65 originalnih naučnih projekata u formi profesionalnih naučno-istraživačkih radova, koji su rezultat njihovog rada tokom 2008. godine.

Projekti mladih istraživača iz Istraživačke stanice “Petnica” tematski pokrivaju širok spektar naučnih oblasti u okviru društvenih i prirodnih nauka.

Ovu jedinstvenu instituciju Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj podržava od njenog osnivanja 1982. godine i kroz nju je do sada prošlo više od 50.000 učenika, studenata i nastavnika iz Srbije i zemalja u okruženju.

Leave a Reply