Tehno - Nauka

Naučni podmladak preduslov za napredak Srbije

Potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić izjavio je juče na Filološkom fakultetu da jezici imaju važnu ulogu u društvu i dodao da su za ciklus istraživanja tog ministarstva prijavljena 23 projekta, u kojima će učestvovati 33 istraživača sa tog fakulteta.

Đelić je, otvarajući međunarodni skup “Filološka istraživanja danas – jezik, književnost, kultura – FID 2010” povodom 50 godina rada tog fakulteta, istakao da je uspešan rad te ustanove od velikog značaja za budućnost naše zemlje.

Prema njegovoj oceni, toj obrazovnoj ustanovi potrebna je digitalizacija kako bi se pokazala kulturna dostignuća Srbije, za koju je od suštinske važnosti da obezbedi naučni podmladak, ali i radna mesta za njih nakon završenih studija.

Govoreći o značaju jezika za društvo, on je naveo primer Nemačke, koja je prepoznala potrebu da nemački bude treći jezik evropske diplomatije.

Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević poručio je da Srbija mora da ima školovane i obrazovane ljude da bi bila moderna zemlja, i napomenuo da se na Filološkom fakultetu izučava 31 jezik, ali i kultura, književnost i istorija.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu organizovao je ovaj dvodnevni međunarodni naučni skup sa ciljem da potvrdi postojeće i razvije i produbi naučne i prijateljske veze među univerzitetima, kao i da ojača kadrove iz oblasti filoloških i humanističkih nauka.

Na poziv organizatora odazvalo se 297 učesnika sa 231 radom iz svih oblasti filoloških nauka iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Japana, Mađarske, Makedonije, Rusije, Slovačke, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske i svih univerzitetskih centara Srbije.

Leave a Reply